DCSIMG

 

Hoger beroep in een familiezaak

Pagina-inhoud

Familiezaken vallen onder het civiel recht. Voorbeelden van familiezaken, waar de rechter een beslissing in moet nemen, zijn: echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling met kinderen, uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van kinderen.

Hoger beroep?

De rechter neemt een beslissing in een familiezaak. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing in uw zaak, dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Het gerechtshof kijkt dan opnieuw naar uw zaak en neemt een nieuwe beslissing. Bij het gerechtshof behandelen meestal drie raadsheren (rechters in hoger beroep) gezamenlijk een zaak.

De tegenpartij kan natuurlijk ook in hoger beroep gaan. U krijgt hierover dan schriftelijk bericht.

Wanneer is hoger beroep mogelijk?

Bij een familiezaak kunt u in beginsel altijd hoger beroep instellen. Uw advocaat kan u hier meer over vertellen.

Hoe stel ik hoger beroep in?

Uw advocaat kan voor u hoger beroep instellen bij de griffie van het gerechtshof. Nadat de rechter uitspraak in een familiezaak heeft gedaan, heeft uw advocaat drie maanden de tijd om hoger beroep in te stellen. Het gerechtshof hanteert deze termijn strikt. De datum waarop de griffie het verzoek tot instellen van het hoger beroep ontvangt, geldt als de officiële datum waarop u het hoger beroep hebt ingesteld.

Is gedeeltelijk (partieel) hoger beroep mogelijk?

Wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan over meerdere verzoeken, kan het zijn dat u het met één of meerdere beslissingen van de rechter niet eens bent. Het is dan mogelijk om alleen hoger beroep in te stellen tegen de beslissing(en) waar u het niet mee eens bent. Dit geldt uiteraard ook voor de tegenpartij.

Heb ik altijd een advocaat nodig?

Wanneer u in hoger beroep gaat in een familiezaak, moet een advocaat u bijstaan in uw zaak.

De uitspraak van het gerechtshof

De uitspraak van het gerechtshof in een familiezaak heet beschikking. Als u het niet eens bent met de uitspraak van het gerechtshof in uw zaak, kunt u meestal nog in beroep (cassatie) gaan bij de Hoge Raad. Hiervoor heeft u drie maanden de tijd.