DCSIMG

 

Verzoekschrift indienen

Pagina-inhoud

Bij de kantonrechter mag u zelf een verzoekschrift opstellen en indienen.

Wanneer dient u een verzoekschrift in?

Wie mag een verzoekschrift indienen?

  • Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst: een werkgever of een werknemer;
  • Bij curatele, bewind of mentorschap: de persoon zelf, zijn/haar partner, familieleden (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten), een voogd of de officier van justitie.

Hoe moet u een verzoekschrift indienen?

 /Naar-de-rechter/PublishingImages/Brief-schrijven-4.jpg

Schrijf een brief

Schrijf een brief aan de rechter.

Bij ontbinden arbeidsovereenkomst: Leg uit wie de verweerder is (de andere partij) en waarom u de arbeidsovereenkomst wilt laten ontbinden.

Bij curatele, bewind of mentorschap: Leg uit om wie het gaat en waarom u de maatregel wilt aanvragen, wijzigen of opheffen.

 /Naar-de-rechter/PublishingImages/Bewijzen.jpg

Ondersteun uw verhaal

Ondersteun uw verhaal met bewijzen en andere belangrijke stukken (bv. bankafschriften, brieven, doktersverklaringen, werkbeoordelingen). Maak hiervan kopieën en doe die bij de brief.

 /Naar-de-rechter/PublishingImages/Brievenbus-1.jpg

Brief op de bus

Stuur uw brief met kopieën in tweevoud naar de rechter.

Let op: bij curatele, bewind of mentorschap stuurt u de brief naar de rechtbank die hoort bij de woonplaats van de persoon om wie het gaat.

U kunt hier het adres van de rechtbank opzoeken. Vermeld ook op de envelop: “t.a.v. Sector kanton, afdeling Griffie”.

 /Naar-de-rechter/PublishingImages/Brief-ontvangen-1.jpg

U ontvangt een brief

U krijgt een brief van de rechtbank met een datum voor de zitting. De tegenpartij krijgt tegelijk met deze uitnodiging ook een kopie van het verzoekschrift. zodat hij weet wat het verzoek is en waarop dat is gebaseerd.

Kosten

Aan het indienen van een verzoekschrift zijn kosten verbonden, namelijk griffiekosten bij de rechtbank.