DCSIMG

 

De terechtzitting (rolzitting)

Pagina-inhoud

De terechtzitting die in de dagvaarding wordt aangekondigd, is een bijzonder soort zitting. De rechtbank noemt dit een rolzitting.

Tijdens de rolzitting wordt uw zaak niet uitgebreid behandeld. De rechter controleert alleen of de dagvaarding volgens de regels is uitgebracht. Hij kijkt ook of u schriftelijk heeft gereageerd. Uw tegenstander (de eiser) is niet aanwezig. Op een rolzitting worden veel zaken achter elkaar behandeld. Er zullen dus ook andere mensen aanwezig zijn.

 /Naar-de-rechter/PublishingImages/Rolzitting.jpg

Moet u komen?

U hoeft alleen naar de rolzitting te komen als u:

  • het moeilijk vindt uw verweer op papier te zetten. U kunt dan tijdens de zitting uw verhaal vertellen aan de rechter.
  • meer tijd nodig heeft om uw verweer op papier te zetten. U kunt dan tijdens de zitting aan de rechter om uitstel vragen.

Heeft u op tijd schriftelijk gereageerd op de dagvaarding? Dan hoeft u niet op de rolzitting te komen.
 http://webredactie.rechtspraak.minjus.nl/Naar-de-rechter/PublishingImages/Verhaal-doen.jpg

Reageren tijdens de zitting

Tijdens de rolzitting worden achter elkaar alle zaken opgenoemd die op de agenda (rol) staan. Als u uw naam hoort, moet u hard ‘ja’ roepen en naar voren komen.

1. Uw verhaal vertellen

Als u voor de rechter staat, kunt u uw verhaal kort vertellen. Heeft u bewijzen meegenomen, laat die dan aan de rechter zien.

 
 2. Uitstel vragen 

Heeft u meer tijd nodig om te kunnen reageren? Dan kunt u één keer om uitstel vragen. Dit geeft u 4 weken extra tijd. Let op: dit is geen uitstel van betaling

3. Uw verhaal op papier zetten
Soms zal de rechter aan u vragen om uw verhaal toch op papier te zetten en dat op te sturen naar de rechtbank.
 /Naar-de-rechter/PublishingImages/Niet-naar-zitting.jpg

Niet aanwezig?

Heeft u niet schriftelijk gereageerd en komt u ook niet naar de rolzitting? Dan laat u verstek gaan. De rechter doet dan toch een uitspraak in de zaak. Meestal stelt hij dan de eiser in het gelijk.

 /Naar-de-rechter/PublishingImages/Uitspraak-1.jpg

Na afloop

De rechter beslist hoe de procedure verder gaat. Er zijn 3 mogelijkheden.

  • Er volgt een schriftelijke ronde. De eiser mag eerst reageren op uw verweer. Daarna mag u weer reageren.
  • De rechter nodigt beide partijen uit voor een hoorzitting. De zaak wordt tijdens de hoorzitting helemaal doorgesproken. De rechter stelt vragen om alle informatie te krijgen die nodig is voor een uitspraak. Ook kan hij tijdens de zitting voorstellen aan beide partijen om samen een oplossing te bedenken.
  • De rechter doet meteen uitspraak:
    - Als u het eens bent met wat er in de dagvaarding staat. De eiser krijgt dan gelijk.
    - Als u helemaal niet heeft gereageerd op de dagvaarding. Ook dan is de kans groot dat de rechter de eiser in het gelijk stelt.