DCSIMG

 
loading readspeaker...

Kort geding procedure (voorlopige voorziening) 

1. Dagvaarding uitbrengen

 /Naar-de-rechter/PublishingImages/Deurwaarder.jpg

U stuurt een concept-dagvaarding naar de rechtbank, waarin staat wie u wilt dagvaarden en waarom. De rechter beoordeelt dit en stelt een datum voor de zitting vast.  Lees verder...

2. De zitting

 /Naar-de-rechter/PublishingImages/Hoorzitting-2.jpg

Op de zitting krijgt u als eiser eerst de gelegenheid om uit te leggen wat u wilt en waarom. De gedaagde kan hierop reageren.  Lees verder...

3. Uitspraak

 /Naar-de-rechter/PublishingImages/Uitspraak-2.jpg

De uitspraak van de rechter is in deze procedure een voorlopig oordeel.  Lees verder...