DCSIMG

 

Voorbeeldbrief beroep Mulderzaak

Pagina-inhoud

U heeft een bekeuring gekregen van het CJIB. U bent het niet eens met de bekeuring en heeft daartegen bezwaar gemaakt bij de officier van justitie. De officier van justitie heeft een beslissing genomen. Hij vindt dat u geen gelijk heeft en dat u de boete toch moet betalen. U bent het niet eens met deze beslissing.

Beroep tegen de beslissing van de officier van justitie

Als u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. Dat moet u doen binnen 6 weken nadat de officier de beslissing heeft genomen.

In het beroepschrift moet duidelijk staan:

 • Uw naam, adres, woonplaats geboortedatum, geboorteplaats
 • De reden waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie op uw bezwaarschrift.
 • De datum van de brief
 • Uw handtekening

U moet kopieën meesturen van 

 1. de oorspronkelijke beschikking
 2. uw bezwaarschrift
 3. de beslissing van de officier van justitie

U kunt een bewijs meesturen dat u de zekerheidsstelling betaald heeft (bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift).

Voorbeeld brief beroepschrift

Hieronder treft u een voorbeeld aan van een brief aan de kantonrechter waarin iemand beroep aantekent. Dat betekent dat hij het niet eens is met de beslissing van de officier van justitie over het bezwaarschrift. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u het niet eens bent met de beslissing. De onderstaande brief is slechts een voorbeeld. U kunt er geen rechten aan ontlenen. 


Naam
Adres
Postcode en woonplaats

Aan: Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Afdeling Mulder
Postbus 8225
3503 RE UTRECHT

Betreft: beroep tegen beschikking (nummer van de beschikking waarin de officier van justitie het bezwaarschrift afwijst)

Bijlagen:  

 • kopie van de beschikking tegen het bezwaarschrift
 • kopie van het bezwaarschrift
 • kopie van de oorspronkelijke beschikking (de bekeuring)

Dagtekening: plaats en datum

Edelachtbare,

Het CJIB heeft mij een beschikking gestuurd met nummer (nummer beschikking). Ik was het met die beschikking niet eens. Ik maakte daarom bezwaar. Een kopie van de beschikking en het bezwaarschrift treft u aan bij deze brief.

De officier van justitie heeft mijn bezwaarschrift afgewezen. Een kopie van die beslissing treft u aan bij deze brief.

Ik ben het met die afwijzing niet eens, omdat 

 • de beslissing niet binnen een redelijke termijn (d.i. binnen 16 weken) is genomen
 • de argumenten van de officier van justitie niet kloppen. Hij schrijft dat (voorbeelden), maar dat is niet zo, omdat (voorbeelden). 
 • anders, namelijk … (zelf in te vullen).

Als zekerheidstelling heb ik het bedrag van de oorspronkelijke boete op (datum) betaald. (U kunt daarvan eventueel een bewijs meesturen).

Ik wacht een oproep af om voor uw rechtbank te verschijnen.

 

Hoogachtend,

Naam
Plaats en datum
Handtekening

Geef uw reactie op deze pagina
De informatie heeft mij geholpen
De informatie is te begrijpen
De pagina bevat foutieve informatie
De pagina bevat een of meer links die niet werken
Er is een technisch probleem
Iets anders (zie onder)
Opmerking / toelichting
Wilt u een reactie ontvangen?
Privacyverklaring