DCSIMG

 

Voorbeeldbrief bezwaar tegen verkeersboete

Pagina-inhoud

U heeft een bekeuring gekregen van het CJIB. U bent het niet eens met de bekeuring. Daarom wilt u bezwaar maken tegen de beslissing. Dit kunt u online doen op de website van het OM of schriftelijk.

Op de website van het OM vindt u een bezwaartest. U kunt daar zien of uw bezwaar een kans maakt. U kunt geen bezwaar maken tegen de administratiekosten.

In het bezwaarschrift moet duidelijk staan:

  • Uw naam, adres, woonplaats geboortedatum, geboorteplaats
  • De reden waarom u het niet eens bent met de bekeuring
  • Uw rekeningnummer
  • De datum van de brief
  • Uw handtekening

U moet een kopie van de beschikking (bekeuring) meesturen.

Voorbeeld brief bezwaarschrift

Hieronder treft u een voorbeeld aan van een brief waarin iemand bezwaar maakt tegen een bekeuring. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u het niet eens bent met een bekeuring. De onderstaande brief is slechts een voorbeeld. U kunt er geen rechten aan ontlenen. 


Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum en geboorteplaats
Rekeningnummer

Aan: Centrale verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Betreft: bezwaar tegen beschikking (nummer beschikking)
Bijlage: kopie beschikking

Dagtekening: plaats en datum


Geachte mevrouw, mijnheer,

Het CJIB heeft mij een beschikking gestuurd met nummer (nummer beschikking). Ik ben het met die beschikking niet eens. Ik maak daarom bezwaar.

Volgens de beschikking zou ik op (datum overtreding) om (tijdstip) op de (plaats/weg) in de gemeente (naam gemeente) (aantal km) km/u hebben gereden. De toegestane snelheid daar is (aantal km/u).

De constatering dat ik te hard heb gereden, is onjuist, omdat

  • ik niet in de buurt was van de aangegeven plek. Om dit te bewijzen stuur ik u (bewijsmiddelen, bijvoorbeeld een bewijs dat u op de genoemde tijd en plaats ergens anders was).
  • het genoemde voertuig niet van mij is. Dat blijkt uit (… stuur bewijzen mee)
  • de apparatuur die de snelheid heeft gemeten niet deugt. Dat blijkt uit (… stuur bewijzen mee, bijvoorbeeld een recent ijkrapport.)
  • anders, namelijk … (zelf in te vullen).

Ik verzoek u mij bij de behandeling van dit bezwaarschrift als belanghebbende te horen.

Hoogachtend,

Naam
Plaats en datum
Handtekening 

Geef uw reactie op deze pagina
De informatie heeft mij geholpen
De informatie is te begrijpen
De pagina bevat foutieve informatie
De pagina bevat een of meer links die niet werken
Er is een technisch probleem
Iets anders (zie onder)
Opmerking / toelichting
Wilt u een reactie ontvangen?
Privacyverklaring