DCSIMG

 

De strafrechter

Pagina-inhoud

De strafrechter beoordeelt of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden. Als het om relatief lichte feiten gaat waarvoor de officier van justitie voornemens is niet meer dan één jaar gevangenisstraf te vragen, behandelt één rechter de zaak, de politierechter. Zwaardere zaken worden behandeld door drie rechters.

Er zijn verschillende redenen om naar een zitting van een strafrechter te gaan waaronder:

 

De meeste strafzaken zijn openbaar en kunt u als publiek bijwonen.

Het dossier

Nadat is vastgesteld dat aan alle vormvereisten is voldaan, moet  de strafrechter drie vragen beantwoorden: is het feit wettig en overtuigend’ bewezen? is het feit strafbaar? is de dader strafbaar? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, leest hij eerst het dossier. Daarin zitten alle belangrijke stukken die tijdens de opsporing zijn verzameld. Bijvoorbeeld het verhoor van een getuige of het rapport van een deskundige. We noemen deze stukken processen-verbaal.
Ten slotte bepaalt de rechter of en zo ja welke straf of maatregel moet worden opgelegd. Als een slachtoffer een vordering tot schadevergoeding heeft ingediend, beslist de strafrechter ook over de vordering.

Brochures en links

 

 

PDF bestanden kunt u openen met onder meer de gratis Adobe Acrobat Reader.