DCSIMG

 

Ondernemingskamer gaat deskundigenonderzoek bevelen SNS

Amsterdam ,

Pagina-inhoud

De Ondernemingskamer heeft vandaag uitspraak gedaan op het verzoek van de Minister van Financiën om de schadeloosstelling van onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V overeenkomstig zijn aanbod op nul Euro vast te stellen.

De Ondernemingskamer is van oordeel dat de Minister het verzoek en dat aanbod onvoldoende heeft toegelicht. De Ondernemingskamer acht het aannemelijk dat dit aanbod geen volledige vergoeding is van de schade die de rechthebbenden van die effecten en vermogensbestanddelen ten gevolge van de onteigening hebben geleden. De Ondernemingskamer dient dan een hogere schadeloosstelling vast te stellen. Daartoe is de benoeming van deskundigen noodzakelijk. Partijen worden in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de benoeming en over de vraagstelling aan de deskundigen.

Een samenvatting van de inhoud kunt u vinden op de pagina van de Ondernemingskamer op Rechtspraak.nl.