DCSIMG

 

Over gerechtshof Den Haag

Pagina-inhoud

Gerechtshof Den Haag behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Den Haag en Rotterdam. Het is samen met rechtbank Den Haag en het CBb gevestigd in het Haagse paleis van justitie.

 

Zie ook de adressen en de openingstijden.

 

 

Rechtsgebieden

 

Gerechtshof Den Haag behandelt zaken op het gebied van:

  • Civiel recht
  • Belastingrecht
  • Strafrecht

Beslissingen van het gerechtshof in civiele en strafzaken worden arresten genoemd, beslissingen in belastingzaken uitspraken.

Speciale rechtsgebieden

Het Haagse hof is ook de instantie voor onderstaande zaken:

  • Tegen de Staat (in hoger beroep).
  • Volgens de Wet op de ondernemingsraden (art. 46d).
  • Op het gebied van intellectueel eigendom, waaronder het kwekersrecht, een bijzonder intellectueel eigendomsrecht ontwikkeld voor nieuwe plantenrassen.
  • Volgens art. 12 Wetboek van Strafvordering (beklag over het niet-vervolgen van strafbare feiten door het Openbaar Ministerie in het ressort Den Haag).
  • Ingevolge artikel 6:241 lid 1 BW is het hof bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van vorderingen om bepaalde bedingen in bepaalde algemene voorwaarden onredelijk bezwarend te verklaren.

Lees meer onder rechtsgebieden, speciale rechtsgebieden en organisatie.