DCSIMG

 

Veelgestelde vragen

Pagina-inhoud
Zie voor vragen over de rechtspraak in het algemeen de algemene veelgestelde vragen.

Algemene vragen

Is er parkeergelegenheid bij het Gerechtshof Den Haag?

Het Paleis van Justitie heeft geen eigen parkeergelegenheid voor bezoekers. Bezoekers dienen te parkeren in een parkeergarage of in de straten in de omgeving:

  • Parkeergarage Den Haag CS-New Babylon (Prinses Irenestraat 1) ligt naast het Centraal Station en op ongeveer 5 minuten lopen van het Paleis van Justitie.
  • Er kan tegen betaling in de straten in de omgeving van het Paleis van Justitie (Theresiastraat en zijstraten) geparkeerd worden. De maximum parkeerduur is 2 uur. In de zijstraten van de Theresiastraat geldt het betaald parkeren tot 14.00 uur.
  • Direct naast het Paleis van Justitie, in de Theresiastraat, bevinden zich vier invalidenparkeerplaatsen. 
  • Zie www.centrumparkeren.nl voor informatie over parkeren en parkeergarages in Den Haag
Geldt er in het Paleis van Justitie legitimatieplicht?
Ja. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee, ook als u alleen het personeelsgebied bezoekt.
Zijn er ruimtes in het gerechtsgebouw waar ik met mijn advocaat kan overleggen?
In het Paleis van Justitie zijn ruimtes waar u kunt overleggen met uw advocaat. Om gebruik te maken van dergelijke ruimtes kan uw advocaat een verzoek indienen bij de bode.
Zijn er in het gerechtsgebouw ruimtes waar ik mag roken?
Nee, in het hele Paleis van Justitie geldt een rookverbod.
Mag er in het Paleis van Justitie gefilmd of gefotografeerd worden? Mogen er audio-opnamen worden gemaakt?
In het Paleis van Justitie is het niet toegestaan om te filmen, foto's of geluidsopnamen te maken tenzij hier toestemming is voor verleend door de afdeling communicatie van het Gerechtshof Den Haag. Voor toestemming kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie en (pers)voorlichting.
Kan ik een zitting van het Gerechtshof Den Haag bijwonen?
Rechtspraak is in beginsel openbaar. De meeste zittingen zijn daarom voor publiek toegankelijk. Uitzonderingen zijn familie- en belastingzaken en strafzaken met minderjarigen. Dit betekent dat iedereen vanaf 18 jaar een openbare zitting mag en kan bijwonen. Jongeren (onder de 18) mogen dit alleen onder begeleiding van een volwassene. U hoeft zich in principe niet van te voren aan te melden om een zitting bij te wonen.
Bij de informatiebalie op de begane grond kunt u navragen in welke zaal een zitting gehouden wordt. Bij de zittingszalen zijn bodebalies, waar u zich kunt melden voor het bijwonen van de zitting.
Kan ik met een groep een bezoek afleggen bij het Gerechtshof Den Haag?
Wanneer u met een grote groep (bijvoorbeeld 20 personen) een zitting van het hof wilt bijwonen, dient u van te voren contact op te nemen met de afdeling communicatie en (pers)voorlichting.
Mag ik mensen meenemen in de rechtszaal wanneer ik ter zitting moet verschijnen?
In principe zijn alle zittingen toegankelijk voor publiek. U kunt dus mensen meenemen naar de rechtszaal. Zij moeten plaatsnemen op de publieke tribune. Bij familie- en belastingzaken en strafzaken met minderjarigen worden alleen de direct belanghebbenden in de zaal toegelaten. Meer informatie vindt u op de pagina bijwonen zittingen.
Kan ik bij het Gerechtshof Den Haag terecht voor juridisch advies?
Nee. Voor gratis juridisch advies kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Dit loket is er voor iedere rechtzoekende en verwijst u zo nodig naar een advocaat of een andere instantie die (juridische) bijstand verleent. In Den Haag is het Juridisch Loket gevestigd aan Herengracht 7. Telefoon: 0900-8020 (10 eurocent per minuut).
Meer informatie: www.juridischloket.nl. Lees meer over het krijgen van juridisch advies.
Ik heb een vraag over mijn rechtszaak. Wie kan ik hiervoor benaderen?
Advocaten, verdachten en slachtoffers die een vraag hebben over hun (lopende) zaak / zaken kunnen terecht bij de griffie (administratie) van het Gerechtshof Den Haag.
Ik heb een klacht over het Gerechtshof Den Haag. Waar kan ik terecht?
Het Gerechtshof Den Haag heeft een klachtenregeling. Bent u ontevreden over de gang van zaken binnen het gerechtshof? Dan kunt u een klacht indienen.
Waar kan ik meer informatie vinden over vacatures bij de rechtspraak?
In de vacaturebank Rechtspraak vindt u alle functies die nu openstaan binnen de gehele rechtspraak.
Waar kan ik terecht met vragen over (wetenschappelijk) onderzoek?
De Raad voor de rechtspraak behandelt de verzoeken tot medewerking aan een wetenschappelijk onderzoek.
Mijn vraag staat er niet bij
Vragen over de rechtspraak in Nederland zijn ook te vinden in het algemene overzicht van veelgestelde vragen
 
Een vraag specifiek gericht op het Gerechtshof Den Haag kunt u stellen via het algemene mailadres: info.gerechtshofsgravenhage@rechtspraak.nl. Let op! Dit mailadres is alleen bestemd voor algemene vragen over het hof. U kunt via dit mailadres geen juridisch advies krijgen of corresponderen over uw zaak.

Heeft u vragen over wetgeving of andere justitie-onderwerpen dan kunt u terecht op de site van www.justitie.nl. Voor vragen over boetes of over het openbaar ministerie verwijzen wij u naar www.om.nl.
 

Strafzaken

Wanneer doet het Gerechtshof Den Haag uitspraak?
De uitspraak wordt altijd uiterlijk 14 dagen na de laatste zittingsdatum gedaan. Dit is een wettelijke termijn.
Kan ik een uitspraak opvragen?
Ja, dit kan als u partij in een zaak bent. U kunt op de dag van de uitspraak contact opnemen met de griffie (administratie) van de afdeling strafrecht. Uitspraken die juridisch interessant zijn en/of publicitair veel aandacht krijgen, worden op rechtspraak.nl gepubliceerd onder uitspraken.
Waar kan ik terecht als ik vragen heb over mijn zaak?
U kunt voor vragen contact opnemen met de griffie van de afdeling strafrecht (GOS).
Wat is de samenstelling van de behandelende combinatie op een zitting?
Als u wilt weten welke raadsheren uw zaak op zitting zullen behandelen, kunt u contact opnemen met de griffie (administratie) van de afdeling strafrecht.
Moet ik zelf aanwezig zijn op een zitting?
Nee, u hoeft niet te komen, maar het is verstandig om het wel te doen. U kunt dan namelijk zelf aangeven waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank. Dat kunt u ook doen per brief. Als u niet per brief bezwaren opgeeft tegen de uitspraak van de rechtbank en u doet dat ook niet op de zitting, dan loopt u kans dat het gerechtshof uw zaak niet in behandeling neemt (u wordt dan ‘niet-ontvankelijk’ verklaard).
Als de rechter het nodig vindt dat u zelf op de zitting komt, kan hij bepalen dat u persoonlijk bij de behandeling aanwezig moet zijn.
Minderjarigen zijn altijd verplicht zelf op de zitting te komen.
Wordt mijn zaak in het openbaar behandeld?
De zitting is openbaar, dat wil zeggen dat iedereen boven de 18 jaar de zitting kan bijwonen. Uitzondering hierop zijn zaken waarin een minderjarige verdachte terechtstaat. In dat geval worden de deuren gesloten. Dat wil zeggen dat er geen publiek wordt toegelaten. Ook in heel bijzondere gevallen kan de rechter bepalen dat bij een zitting geen publiek wordt toegelaten.
Het gerechtshof behandelt de zaken betreffende voorlopige hechtenis en artikel 12 Sv. niet in het openbaar.
Is de uitspraak openbaar?
De uitspraak is altijd openbaar, ook als op de zitting geen publiek werd toegelaten.
Is er pers aanwezig bij de behandeling van de zaak?
In alle zaken waarbij publiek wordt toegelaten, mag ook de pers aanwezig zijn.
Waar kan ik meer informatie vinden over strafzaken?
Meer informatie over strafzaken kunt u vinden op de website van de rechtspraak.

Belastingzaken

Kan ik een uitspraak opvragen?
Ja, dit kan als u partij in een zaak bent. U kunt op de dag van de uitspraak na 14:00 uur contact opnemen met de griffie (administratie) van het team belastingrecht.
Waar kan ik terecht als ik vragen heb over mijn zaak?
Als u vragen heeft over uw zaak kunt u contact opnemen met de griffie van team belastingrecht.
Wat is de samenstelling van de behandelende combinatie op een zitting?
Als u wilt weten welke raadsheren uw zaak op zitting zullen behandelen, kunt u contact opnemen met de griffie (administratie) van het team belastingrecht.
Wat is de hoogte van het griffierecht?
Waar kan ik meer informatie vinden over belastingzaken?
Algemene informatie over belastingzaken kunt u vinden in de procesregeling belastingkamers.

Civiele zaken

Kan ik een uitspraak opvragen?
Procespartijen horen de uitspraak via hun eigen advocaat en kunnen zelf geen contact opnemen met de griffie (administratie) over een uitspraak. Uitspraken die juridisch interessant zijn en/of publicitair veel aandacht krijgen, worden op rechtspraak.nl gepubliceerd onder uitspraken.
Kan ik als cliënt (procespartij) contact opnemen over mijn eigen zaak?
U kunt als cliënt (procespartij) geen contact opnemen over uw zaak. Uw advocaat kan dit voor u doen. Vragen over o.a. de status van een zaak en het indienen van stukken lopen ook via uw advocaat.
Kan ik als WSNP cliënt (verzoeker in hoger beroep) contact opnemen over mijn eigen zaak?
Ook in WSNP zaken (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) kunt u als cliënt (verzoeker in hoger beroep) niet zelf contact opnemen over uw zaak. Uw advocaat kan dat namens u doen. Vragen over o.a. de status van een zaak en het indienen van stukken lopen via uw advocaat. Uw advocaat kan op de dag van de uitspraak vanaf 14.00 uur contact opnemen met de griffie (administratie) van de afdeling civiel recht om de inhoud van de uitspraak in de WSNP procedure te vernemen. De uitspraak verneemt u dus via uw advocaat.
Wat is de samenstelling van de behandelende combinatie op een zitting?
Als u wilt weten welke raadsheren uw zaak op zitting zullen behandelen, kunt u contact opnemen met de griffie (administratie) van de afdeling civiel recht.
Wat is de hoogte van het griffierecht?
Waar kan ik meer informatie vinden over civiele rechtszaken?
Algemene informatie over civiele rechtszaken kunt u vinden in het landelijk procesreglement