DCSIMG

 

Raad

Pagina-inhoud

De raad bestaat uit de president, 6 vicepresidenten, 24 raadsheren en 4 raadsheren in buitengewone dienst. De raad wordt bijgestaan door de griffier die tevens kabinetschef van de president is.

Kabinet president
mr. M.W.C. Feteris, president
secretariaat: 070 - 361 1237

mr. J. Storm, griffier/kabinetschef
070 - 361 1238

drs. M. Beentjes, woordvoerder/communicatieadviseur
pers en voorlichting: 070-3611268

secretariaat: 070-3611238
Algemene informatie voor de pers.

Samenstelling van de kamers
De raad bestaat uit vier kamers:

Eerste of civiele kamer:

kamervoorzitter:
mr. E.J. Numann, vicepresident
mr. F.B. Bakels, vicepresident

Raadsheren:                                                                                
mw. mr. A.M.J. van Buchem-Spapens
mr. C.A. Streefkerk
mr. A.H.T. Heisterkamp
mr. C.E. Drion
mr. G. Snijders
mr. M.V. Polak
mw. mr. G. de Groot
mw. mr. T.H. Tanja-van den Broek

Tweede of strafkamer:

kamervoorzitter: mr. W.A.M. van Schendel, vicepresident
mr. A.J.A. van Dorst, vicepresident

Raadsheren:
jhr. mr. B.C. de Savornin Lohman
mr. J. de Hullu
mw. mr. H.A.G. Splinter-Van Kan
mr. Y. Buruma 
mr. N. Jörg
mr. V. van den Brink
mw. mr. E.S.G.N.A.I. van de Griend

mr. J.P. Balkema (in buitengewone dienst)
mr. J.W. Ilsink (in buitengewone dienst)

Derde of belastingkamer:

kamervoorzitter: mr. J.A.C.A. Overgaauw, vicepresident
mr. R.J. Koopman, vicepresident
mr. M.W.C. Feteris, president


Raadsheren:
mr. D.G. van Vliet
mr. C.B. Bavinck
mw. mr. E.N. Punt
mr. C. Schaap
mr. P.M.F. van Loon
mr. M.A. Fierstra
mr. Th. Groeneveld
mr. J. Wortel
mr. L.F. van Kalmthout


mr. P. Lourens (in buitengewone dienst)
mr. J.W. van den Berge (in buitengewone dienst)


 

Vierde of ombudskamer:


Deze kamer wordt samengesteld uit leden van de eerste, tweede en derde kamer. In beginsel wordt de vierde kamer samengesteld uit een aantal (drie of vijf) van de volgende leden: mr. M.W.C. Feteris, mr. E.J. Numann, mr. W.A.M. van Schendel, mr. C.A. Streefkerk, mr. E.N. Punt, mr. J. Wortel, mr. V. van den Brink en mr. T.H. Tanja-van den Broek.

Zie voor de nevenfuncties
Zie voor de reglementen