DCSIMG

 

Plan voor herindeling gerechten niet controversieel verklaard

Den Haag ,

Pagina-inhoud

De Eerste Kamer heeft dinsdag 8 mei bepaald dat het wetsvoorstel Herziening gerechtelijke kaart (HGK) niet controversieel is. Dat betekent dat de behandeling van het wetsvoorstel gewoon doorgaat. De verwachting is dat de Eerste Kamer daar nog voor het zomerreces aan toekomt.

Losse schroeven

De val van het kabinet op 23 april heeft een aantal wetsvoorstellen op losse schroeven gezet. Kabinetsplannen waarvan te verwachten valt dat een volgende coalitie ze niet overneemt, worden door het parlement controversieel verklaard en niet meer in behandeling genomen, in afwachting van de verkiezingen. De Eerste Kamer vergaderde 8 mei over een aantal onderwerpen dat daarvoor in aanmerking kwam, maar hebben ze geen van alle controversieel verklaard.

Kwaliteit gewaarborgd

De Tweede Kamer heeft in december ingestemd met het wetsvoorstel om de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te reorganiseren. In dat voorstel blijven na samenvoeging van de gerechten 10 rechtbanken (met 32 vestigingsplaatsen), 4 gerechtshoven en 2 bijzondere colleges over. De bedoeling is dat op die manier de kwaliteit van de rechtspraak beter wordt gewaarborgd.

Goede ontwikkelingen

Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, is verheugd over het feit dat de senaat de herziening van de gerechtelijke kaart niet tot controversieel onderwerp heeft verklaard. “We kunnen nu door met ons werk”, zegt hij. “Met het voorbereiden van de herziening – waarbij we uiteraard geen besluiten hebben genomen die niet teruggedraaid kunnen worden - is al veel in beweging gezet. Er wordt meer en beter samengewerkt tussen sectoren en tussen gerechten. Werkprocessen worden steeds meer uniform uitgevoerd. Dat zijn goede ontwikkelingen. Ik ben blij dat de onzekerheid voor het personeel niet langer gaat duren. Dat was wel gebeurd als het wetsvoorstel HGK controversieel was verklaard.”

Link naar themadossier HGK