DCSIMG

 

Hypermarkt Steenwijk kan doorgaan

Zwolle ,

Pagina-inhoud

De rechtbank Overijssel oordeelt dat de gemeente Steenwijk de omgevingsvergunning voor de bouw van een hypermarkt in Steenwijk terecht heeft verleend. De rechtbank ziet geen aanwijzingen dat de hypermarkt een winkelcentrum wordt. De rechtbank verklaart het beroep tegen het verlenen van de omgevingsvergunning ongegrond.

Plannen passen binnen bestemmingsplan

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is door de gemeente terecht getoetst aan de bepalingen en voorschriften van het bestemmingsplan “Eeserwold”. De gemeente heeft hierbij geen rekening kunnen en mogen houden met mogelijk inmiddels gewijzigde inzichten over de vestiging van een hypermarkt in het desbetreffende plangebied. Het bouwplan is in overeenstemming met het bestemmingsplan.

Hypermarkt wordt geen winkelcentrum

De gemeente Steenwijk heeft  voldoende onderbouwd, dat feitelijk geen winkelcentrum wordt gerealiseerd. De beschrijving van het begrip ‘hypermarkt’ die de gemeente Steenwijk gebruikt is het meest rechtszeker. De gemeente volgt de omschrijving uit de Van Dale: “supermarkt met het assortiment van een warenhuis”.  De rechtbank ziet geen aanwijzingen dat de hypermarkt niet zal voldoen aan deze omschrijving.