DCSIMG

 

Kijkje in de rechtszaal

Pagina-inhoud
De inhoud van onderstaande animatie is ook uitgeschreven op een aparte pagina.
Neem een digitaal kijkje in de rechtszaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X Hamer

Hamer

De voorzitter van de meervoudige kamer heeft altijd een houten hamer voor zich liggen. Die gebruikt hij meestal niet, maar het benadrukt dat de rechter de baas is in de rechtszaal.

X Bode

Bode

De bode zorgt ervoor dat de zittingen ordelijk verlopen. Aan het begin van een zitting roept hij de naam van de verdachte. Hij zorgt er ook voor dat getuigen en deskundigen op het goede moment de zaal worden binnengebracht.

Buiten de rechtszaal is de bode degene aan wie u allerlei praktische vragen kunt stellen, bijvoorbeeld waar u moet zijn en of een zitting op tijd begint.

Meer weten over de bode?

X Publiek

Publiek

Strafzittingen zijn openbaar. Dat betekent dat u op de publieke tribune kunt kijken hoe het er in de rechtszaal aan toe gaat.

Voor mensen jonger dan 18 jaar en voor groepen gelden regels om een zitting bij te mogen wonen.

Een heel enkele keer kan een rechter besluiten dat publiek niet welkom is bij een strafzitting. De zaak wordt dan achter gesloten deuren behandeld.

Meer weten over het publiek?

X Parketpolitie

Parketpolitie

De parketpolitie is een onderdeel van de gewone politie, maar heeft dienst in het gerechtsgebouw. Zij zorgt voor de veiligheid in het gebouw.

De parketpolitie brengt de verdachte vanuit de cel in het gerechtsgebouw naar de rechtszaal. Tijdens de zitting blijven de agenten aanwezig.

Meer weten over de parketpolitie?

X Pers

Pers

Strafzittingen zijn openbaar. Dat betekent dat er journalisten in de rechtszaal kunnen zitten die een verslag maken voor een krant, een website, radio of televisie.

Cameraploegen mogen in principe niet filmen tijdens een zitting.

Een heel enkele keer kan een rechter besluiten dat de pers niet welkom is bij een strafzitting en dat een zaak achter gesloten deuren wordt behandeld.

Meer weten over de pers?

X Slachtoffer

Slachtoffer

Slachtoffers van een misdrijf kunnen tijdens een strafzaak om schadevergoeding te vragen.

(Nabestaanden van) slachtoffers van ernstige misdrijven mogen ook tijdens de rechtszitting vertellen wat hen is overkomen en wat dat voor hen betekent. Ze mogen ook een schriftelijke verklaring afleggen.

Meer weten over het slachtoffer?

X De verdachte

Verdachte

De verdachte zit tijdens een strafzaak tegenover de rechter. De rechter, de officier van justitie en de advocaat kunnen vragen aan hem stellen.

De verdachte heeft een aantal rechten, zoals:

  • Een advocaat;
  • Zwijgrecht: als de rechter tijdens de strafzitting vragen stelt aan de verdachte, hoeft hij geen antwoord te geven;
  • Het laatste woord: hij kan bijvoorbeeld zeggen waarom hij het heeft gedaan, of spijt betuigen.

Een verdachte is onschuldig tot het tegendeel is bewezen.

Meer weten over de verdachte?

X De advocaat

Advocaat

Iedereen in Nederland heeft recht op een eerlijk proces. De advocaat heeft in een strafzaak maar één doel: de belangen van de verdachte zo goed mogelijk verdedigen. Hij kan bijvoorbeeld:

  • Aan de rechter vragen om meer getuigen te horen;
  • Proberen aan te tonen dat de officier van justitie of de politie fouten heeft gemaakt;
  • Wijzen op omstandigheden die maken dat de verdachte een lagere straf verdient, of zelfs vrijgesproken moet worden.

De advocaat heeft vaak een pleitnota gemaakt. Daarin staat zijn verdediging op papier. Na afloop van zijn pleidooi geeft hij deze aan de rechter(s) en de officier van justitie.

Meer weten over de advocaat?

X De officier van justitie

Officier van justitie

De officier van justitie beslist of een verdachte voor de rechter moet komen en bereidt de strafzaak voor. Hij zorgt voor een strafdossier waarin alle stukken zitten.

In de rechtszaal zien we de officier van justitie in zijn rol van openbaar aanklager. Aan het begin van de zitting vertelt hij waarvoor de verdachte terecht staat. Na het vragen stellen aan de verdachte vertelt de officier van justitie aan de rechter wat hij van de zaak vindt en welke straf hij eist.

Als de officier van justitie in de rechtszaal het woord voert, staat hij altijd. De rechters blijven altijd zitten.

Meer weten over de officier van justitie?

X De rechter

Rechter

Op de afbeelding staat niet één rechter, maar 3. Dat heet een meervoudige kamer. Ernstige strafzaken worden altijd beoordeeld door 3 rechters.

Tijdens de strafzitting stellen de rechters vragen aan de verdachte. Ze luisteren naar het verhaal en de eis van de officier van justitie, naar het pleidooi van de advocaat, naar het verhaal van het slachtoffer en naar de verdachte.

Meer weten over de rechter?

X De griffier

Griffier

De griffier zit - voor het publiek - rechts van de rechter(s).

Hij maakt het verslag van de zitting. Zo'n verslag heet een proces-verbaal.

Vaak schrijft de griffier ook het vonnis van de rechter uit, maar niet altijd.

Meer weten over de griffier?

X De getuige

Getuige

De getuige heeft iets gezien of gehoord dat belangrijk is voor de zaak. Hij komt tijdens de rechtszitting zijn verhaal doen.

Eerst legt de getuige de eed of belofte af dat hij alleen de waarheid zal spreken. Liegt een getuige in de rechtszaal, dan is hij strafbaar.

De rechter kan bij moeilijke zaken ook deskundigen vragen om tijdens de zitting hun verhaal te doen.

Meer weten over de getuige?

X Koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander

In de meeste rechtszalen in Nederland hangt aan de achterwand een portret van Koning Willem-Alexander. Vaak is dat een officieel staatsieportret, maar soms ook een ander kunstwerk dat de koning afbeeldt. Dat is traditie.

Vroeger werd recht gesproken 'in naam des konings', maar dat is eind vorige eeuw opgehouden, omdat de rechterlijke macht onafhankelijk is.

X Deuren voor in de zaal

Deuren voor in de zaal

Achter de rechters en de officier van justitie ziet u 2 deuren.

  • Linkerdeur: hier komt de officier van justitie binnen.
  • Rechterdeur: Deze is voor de rechter(s) en de griffier.

De eigen deur voor de rechter onderstreept dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig is.

Meer weten over de onafhankelijkheid van de rechter?

Een kijkje in de rechtszaal