Alle ontwikkelingen in deze zaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksBekende rechtszaken > Dood Nicole van den Hurk > Alle ontwikkelingen in deze zaak

Alle ontwikkelingen

Datum

Omschrijving

Uitspraken en nieuws

18-05-2018Het hof heeft vandaag beslist dat de verdachte in de zaak rond de dood van Nicole van den Hurk in voorlopige hechtenis moet blijven. De raadsman van de verdachte had gevraagd om opheffing daarvan, omdat de man binnenkort twee-derde van de door de rechtbank opgelegde celstraf van 5 jaar heeft uitgezeten. Het hof wijst dit verzoek af. Het wetsartikel waar de raadsman zich op beroept, geldt alleen bij een onherroepelijke veroordeling, aldus het hof.
30-05-2017Het hof wijst het verzoek van het OM af om deskundige dr. Alkemade tot deskundige te benoemen en een zogenoemd 'Bayesiaans' rapport te laten opstellen. De betrouwbaarheid van de methode van het Bayesiaans analyseren is volgens het hof naar de huidige stand van de wetenschap nog onzeker. Het hof zal op grond van het onderzoek ter terechtzitting en op grond van wat door partijen naar voren wordt gebracht zelfstandig een weging en waardering maken van het zich in het dossier bevindende bewijsmateriaal.
31-03-2017In de zaak over de dood van Nicole van den Hurk in 1995 heeft het hof vandaag beslist over de verzoeken van de nabestaanden met betrekking tot hun spreekrecht. Ook heeft het hof beslist over de onderzoekswensen van de verdediging.
21-11-2016De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een 49-jarige man tot 5 jaar cel voor de verkrachting van Nicole van den Hurk, een 15-jarig Eindhovens meisje in 1995. De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat de man het meisje ook heeft gedood, al wijzen de feiten en omstandigheden wel in zijn richting.
19-10-2016Wrakingsverzoek nabestaanden afgewezen. De nabestaanden van Nicole van den Hurk, een 15-jarig Eindhovens meisje dat in 1995 werd gedood, zijn in hun hoedanigheid als spreekgerechtigden niet ontvankelijk in hun wrakingsverzoek.
14-10-2016Advocaat wraakt namens de nabestaanden alle leden van de rechtbank. Volgens de nabestaanden wekten de rechters de schijn van vooringenomenheid, onder meer omdat de rechters bepaalden dat de broer niet opnieuw spreekrecht mocht uitoefenen, de stiefmoeder en stiefzus geen spreekrecht toekwam, bepaalde processtukken (te) laat werden verstuurd en de nabestaanden een verkeerde plek in de zaal toegewezen hadden gekregen.
12-11-2015De rechtbank Oost-Brabant hield op 12 november 2015 de inhoudelijke behandeling van de zaak rond de dood van Nicole van den Hurk voor onbepaalde tijd aan. Dat gebeurde op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) nadat een getuige zich verlaat gemeld had met belastende informatie over de verdachte.
02-11-2015De advocaat van de stiefmoeder en stiefzus van het meisje verzocht om spreekrecht voor hen. De rechtbank heeft beslist dat zij volgens de wet geen nabestaanden zijn en kan hen dus geen spreekrecht toekennen.
24-12-2014De rechtbank Oost-Brabant wijst verzoek af tot wraking van de rechters die de zaak behandelen.
05-07-2016De verdediging wraakte op de vierde pro-formazitting op 2 december 2014 de rechters nadat zij instemden met het toevoegen van sommige stukken aan het dossier.