Rechtspraak in cijfers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoe werkt het recht > Rechtspraak in Nederland > Rechtspraak in cijfers

Cijfers

In 2015 werden bijna 1,7 miljoen zaken bij de gerechten aangemeld. Dit is ongeveer 85.000 minder dan in 2014. De belangrijkste oorzaken zijn de sterke afname van gijzelingszaken, handelszaken en vreemdelingenzaken.

Procentuele instroomontwikkeling 2015

Rechtsgebied Procentuele toe- of afname t.o.v. 2014
Kantonzaken- 7%
Civiele zaken (niet-kanton)- 3%
Bestuurszaken rechtbanken- 4%
Vreemdelingenzaken rechtbanken- 21%
Belastingzaken rechtbanken- 5%
Strafzaken rechtbanken + 3%
Gerechtshoven totaal- 1%
CRvB en CBb+ 19%
Totaal- 5%
    

 

Jaarverslagen rechtspraak

In het Jaarverslag staan de cijfers van de rechtspraak over het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld: hoeveel nieuwe rechtszaken er dat jaar gemeld werden. Hoe vaak de rechter gewraakt werd. En hoe de cijfers zich verhouden tot die van de afgelopen jaren.

 

Kengetallen rechtspraak

In de Kengetallen staan per rechtbank en gerechtshof cijfers die te maken hebben met kwaliteit, productiviteit en organisatie. Bijvoorbeeld: tevredenheid van betrokkenen over rechtszaken, de taakzwaarte voor de Rechtspraak en ziekteverzuim. De Raad voor de rechtspraak publiceert jaarlijks de kengetallen.

Strafrecht

Cijfers over criminaliteit en vervolging staan in het rapport Criminaliteit en rechtshandhaving. Bijvoorbeeld: het aantal taakstraffen en gevangenisstraffen dat de rechter dat jaar oplegde.

Civiel en bestuursrecht

Cijfers over zaken in het civiel recht en bestuursrecht staan in het rapport Rechtspleging Civiel en Bestuur, Ontwikkelingen en Samenhangen. Bijvoorbeeld: aantal bodemprocedures in het kantonrecht. En de tevredenheid over de doorlooptijden.

Factsheets Rechtspraak

Factsheet Toezicht

Bij curatele, bewind en mentorschap gaat het om maatregelen voor mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. Maar wat is nu precies het verschil? En hoe vaak worden deze maatregelen opgelegd?

Meestbesproken onderwerpen 2015

Een overzicht van de meestbesproken rechtszaken in 2015.

Personeel 2015

Bij de Rechtspraak werkten eind 2015 circa 10.500 mensen, waarvan 23%, circa 2.360 rechters en raadheren.

Rechtszaken 2015

In 2015 werden bijna 1,7 miljoen zaken aan de rechter voorgelegd.

Hoeveel nederlanders hebben vertrouwen in de rechtspraak?

Nederlanders hebben een groot vertrouwen in de Rechtspraak. Van alle instituten vertrouwen ze de Rechtspraak het meest.

Hoeveel civiele en bestuurszaken handelen rechtbanken af?

Het aantal civiele zaken is in de periode 2000 – 2014 gestegen. De stijging werd onder meer veroorzaakt door voogdijzaken. In het bestuursrecht nam het aantal zaken over bijstand en studiefinanciering flink toe.

Hoeveel strafzaken handelen rechtbanken af?

In 2014 behandelden strafrechters minder zaken dan in 2000.

Hoe vaak hoger beroep?

In 2014 werden er meer strafzaken behandeld in hoger beroep dan in 2000. Ook in civiele zaken werd er vaker hoger beroep aangetekend.

Hoeveel mensen werken er?

In totaal werken er bijna 10.000 mensen voor de Rechtspraak. Van die groep is ongeveer een kwart rechter.

Hoe lang duurt een rechtszaak?

De Rechtspraak streeft ernaar om rechtszaken zo kort mogelijk te houden. De op dat gebied geformuleerde doelstellingen zijn in 2014 in sommige gevallen wel gehaald, in andere niet.

Wat vinden betrokkenen in een rechtszaak van de rechtspraak?

De meeste rechtzoekenden, advocaten en officieren van justitie zijn tevreden over de rechtspraak. Over de doorlooptijden zijn ze minder tevreden.

Alternatieve teksten

Deze documenten bevatten de alternatieve tekst van het origineel. De documenten zijn bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

   

Relevante onderwerpen:

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum