Laden...

Aanvraag eigen faillissement

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksSchulden > Faillissement > Aanvraag eigen faillissement

Wilt u faillissement aanvragen voor uzelf, uw bedrijf of voor uw schuldenaar? Dan kunt u een procedure starten.

De procedure bij de rechtbank valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). Uw eigen faillissement, of dat van uw bedrijf, kunt u aanvragen zonder advocaat. Vraagt u het faillissement aan van een ander, dan bent u verplicht om een advocaat in te schakelen.

Aanvraag eigen faillissement

Betaalt u of uw bedrijf de openstaande facturen niet meer? Heeft u 2 of meer schulden bij 2 of meer schuldeisers? Dan kunt u bij de rechtbank uw eigen faillissement of het faillissement van uw bedrijf aanvragen. U doet een aangifte tot faillietverklaring. De procedure is een verzoekschriftprocedure. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Mogelijk alternatief natuurlijk persoon: Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Wilt u als natuurlijk persoon of als natuurlijk persoon, die een onderneming heeft (een eenmanszaak, vennoot van een VOF, beherend vennoot van een commanditaire vennootschap) uw eigen faillissement aanvragen? Dan kunt u overwegen om eerst een oplossing te vinden voor uw schuldenprobleem via schuldhulpverlening. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).


 De procedure aanvraag eigen faillissement bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start de procedure door een formulier te sturen naar de rechtbank. Met het formulier vraagt u om faillietverklaring van uzelf, of van het bedrijf waarvan u de vertegenwoordiger bent. U stuurt de benodigde stukken mee. U bent de verzoeker. Zie voor uitgebreide informatie het procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken (pdf, 441,8 KB).

  Formulier

  U vult het formulier ‘Eigen aangifte faillietverklaring’ in. U kiest de rechtbank in de regio waar u woont of waar uw bedrijf statutair gevestigd is. In het formulier staat welke stukken u moet bijvoegen. U stuurt het formulier, met de stukken, in tweevoud op. U kunt het formulier ook afgeven bij de centrale informatiebalie van de rechtbank ter attentie van de insolventiegriffie.

  Formulier Eigen aangifte faillietverklaring

  Oproep voor de zitting

  Binnen enkele dagen ontvangt u van de rechtbank een oproep voor de zitting. In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Faillissementszittingen vinden meestal plaats op een vaste dag in de week. Heeft u er geen behoefte aan om uw verzoek tijdens de zitting mondeling toe te lichten? Dit kunt u de rechtbank schriftelijk laten weten bij uw aanvraag. De rechter kan in uitzonderingsgevallen besluiten om uitspraak te doen zonder zitting op basis van de stukken. Vindt de rechter een zitting noodzakelijk, ontvangt u toch een oproep.

  Mede ondertekening

  Als het verzoek betrekking heeft op een natuurlijk persoon of een natuurlijk persoon, die een onderneming heeft (een eenmanszaak, vennoot van een VOF of beherend vennoot van een commanditaire vennootschap), moet de aanvraag eigen faillissement ook door de huwelijkspartner of geregistreerd partner worden ondertekend.

  Voor een aangifte tot faillietverklaring van een VOF of commanditaire vennootschap geldt dat alle (beherend) vennoten het formulier mee ondertekenen. 

  Meer hierover leest u in:

   

  Intrekking verzoek

  Hoewel het bij een aanvraag eigen faillissement bijna niet voorkomt, is het mogelijk om het verzoek tot faillietverklaring in te trekken. Dit kan op de zitting of schriftelijk voorafgaand aan de zitting.

 • U wordt geacht om op de zitting te verschijnen. Als u niet verschijnt, kan dit nadelig voor u zijn.

  Een persoon die het verzoek medeondertekend heeft (bijvoorbeeld uw echtgenoot of vennoot), is ook uitgenodigd voor de zitting. Is deze persoon niet aanwezig? Dan moet u de rechter een schriftelijke volmacht van de betreffende persoon overhandigen. De zitting is niet openbaar.

  De rechter stelt tijdens de zitting vragen om te controleren of uw verzoek kan worden toegewezen, hiervoor is in elk geval vereist dat u:

  • minstens 2 schulden heeft, waarvan er 1 opeisbaar is
  • minstens 2 schuldeisers heeft
  • bent opgehouden te betalen
  •  

 • De rechter doet meestal uitspraak (vonnis) tijdens de zitting. Is dit niet mogelijk dan volgt de uitspraak zo snel mogelijk, meestal binnen 1 of 2 weken. U krijgt het vonnis toegestuurd.

  Toewijzing

  Als de rechter het verzoek toewijst:

  • bent u per direct failliet
  • benoemt hij een curator
  • benoemt hij een rechter-commissaris

  Gevolgen uitspraak
  De uitspraak heeft onder meer ook de volgende gevolgen voor u:

  • er ligt beslag op al uw bezittingen (behalve op de eerste levensbehoeften)
  • u verliest het beheer en de beschikking over uw vermogen
  • uw post gaat rechtstreeks naar de curator

  Publicatie
  De griffie van de rechtbank schrijft het vonnis in het faillissementsregister van de rechtbank in Centraal Insolventieregister (CIR), en publiceert het in de Staatscourant.

  Afwijzing

  Als de rechter het faillissementsverzoek afwijst en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in hoger beroep gaan.

 • Hoger beroep

  U kunt in hoger beroep tegen de afwijzing van uw faillissementsverzoek. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 8 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Meer over hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 dagen in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Meer over cassatieberoep

Kosten faillissementsprocedure

Voor deze procedure betaalt u geen griffierechten. Mogelijk heeft u wel andere kosten, zoals een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd faillissementsprocedure

In het algemeen vindt de zitting in een faillissementsprocedure plaats binnen 6 weken na het indienen van het verzoekschrift. De uitspraak volgt tijdens de zitting of zo snel mogelijk daarna. Tijdens de behandeling kunnen partijen maximaal 8 weken uitstel krijgen.

Procedure Aanvraag faillissement door schuldeiser

Bent u schuldeiser en wilt u het faillissement van uw schuldenaar aanvragen? Lees meer over Aanvraag faillissement door schuldeiser.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen faillissement en schuldsanering (Wsnp)

Het belangrijkste verschil tussen het faillissement en de Wsnp is dat de Wsnp ertoe kan leiden dat de schuldenaar een schone lei krijgt. Lees verder

Wat kost de faillissementsprocedure?

U hoeft geen kosten voor de rechter, griffierechten, te betalen als u uw eigen faillissement, of dat van uw bedrijf aanvraagt. U betaalt wel griffierechten als u het faillissement van een ander aanvraagt. Daarnaast betaalt u de kosten van uw advocaat.

Wat is de belangrijkste taak van de curator?

De curator probeert zo veel mogelijk opbrengsten te verkrijgen voor de schuldeisers. Hij maakt een overzicht van het vermogen van de schuldenaar, de vorderingen van de schuldeisers en de volgorde van uitbetaling na verkoop van de bezittingen van de schuldenaar.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum