Laden...

Surseance van betaling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Schulden > Surseance van betaling

Surseance van betaling is uitstel van betaling voor een onderneming, stichting of vereniging die in tijdelijke financiële problemen verkeert. Wilt u een faillissement van uw organisatie voorkomen? Dan kunt u bij de rechter surseance van betaling aanvragen. De procedure valt onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Surseance van betaling

Wat is surseance van betaling?

De rechter kan voor maximaal 1,5 jaar uitstel van betaling verlenen voor uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging). 

Meer tijd om schulden af te lossen

Uw organisatie moet in deze periode de schulden aan alle schuldeisers gezamenlijk en in evenredigheid aflossen. U mag niet ineens een vordering aan één van de schuldeisers betalen. Schuldeisers mogen schulden van voor de surseance van betaling niet afdwingen. Al hun verhaalsacties worden geschorst en beslagen vervallen na definitieve verlening door de rechter.

Meer informatie over surseance van betaling (ondernemersplein.nl)

Wanneer komt u bij de rechter terecht? 

 

Samen met de bewindvoerder

 

Bij surseance van betaling stelt de rechter een bewindvoerder en een rechter-commissaris aan. De rechter-commissaris adviseert de bewindvoerder (geen toezichthouder).

Rol van de bewindvoerder

Samen met de bewindvoerder voert u het dagelijks bestuur over uw organisatie. Voor belangrijke beslissingen heeft u zijn medewerking, machtiging of bijstand nodig. De bewindvoerder brengt in principe elke 3 maanden verslag uit over de stand van de boedel.

Klacht over een bewindvoerder

U kunt een brief sturen naar de rechter waarin u uw klacht uitlegt. De rechter neemt uw klacht in behandeling. U krijgt hierover bericht.

 

 

Registratie en publicatie surseance van betaling

De griffie van de rechtbank:

  • registreert een surseance van betaling in het openbare Centraal Insolventieregister (CIR). Een schuldeiser kan in het CIR nagaan of zijn schuldenaar surseance van betaling heeft gekregen.
  • maakt de surseance van betaling in de Staatscourant bekend, met de contactgegevens van de bewindvoerder erbij. Schuldeisers kunnen zich dan bij hem melden.
Als een verzoek om surseance van betaling is ingediend bij de rechtbank, ligt dat ter inzage bij de griffie van de rechtbank.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact