Laden...

Procedure mediation naast rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksMediation > Mediation naast rechtspraak > Procedure mediation naast rechtspraak

Als u tijdens de gerechtelijke procedure voor mediation kiest, helpt de mediationfunctionaris van de rechtbank u bij het regelen van de mediation.

Loopt er nog geen gerechtelijke procedure en wilt u het conflict oplossen via mediation? Ga naar mediation via het Juridisch Loket.

 De procedure mediation naast rechtspraak bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Als u voor mediation kiest, wordt de gerechtelijke procedure stilgelegd. Dit is tijdelijk.

  De gerechtelijke procedure wordt:

  • afgesloten als de mediation succesvol is afgerond
  • voortgezet als een van de partijen met de mediation wil stoppen of als u er samen toch niet (helemaal) uitkomt

   


 • De mediationfunctionaris geeft u een overzicht van mediators die zijn gekwalificeerd voor mediation naast rechtspraak. Op de lijst (rechtsbijstand.nl) staat welke mediators met welke soort zaken ervaring hebben, wat hun achtergrond is en welk tarief ze hanteren. De mediationfunctionaris kent alle mediators van de lijst en kan u adviseren. De daadwerkelijke keuze ligt bij u en de andere partij(en).

  2 mediators inschakelen

  Bij erg complexe zaken of als er veel partijen bij het conflict betrokken zijn, kan het verstandig zijn om 2 mediators in te schakelen. Dit kunnen mediators met dezelfde of juist een verschillende achtergrond zijn. Bijvoorbeeld een juridische en een psychologische achtergrond.

   

  Het is belangrijk dat u of de andere partij(en) geen persoonlijke of zakelijke band met de mediator heeft. Anders kan er sprake zijn van belangenverstrengeling. De mediator bewaakt dit ook zelf.

 • De mediationfunctionaris maakt de eerste afspraak. Vaak vindt deze al binnen 2 weken plaats. Voor het slagen van de mediation is het noodzakelijk dat u elke bijeenkomst goed voorbereidt.

  Belangen op een rij

  Zet op een rij welke belangen er allemaal spelen en waar het u echt om gaat. Bedenk ook wat voor de andere partij(en) belangrijk zou kunnen zijn en of u daarin tegemoet kunt en wilt komen. U kunt de voorbereiding eventueel samen met uw advocaat doen.

   

 • Om onbevooroordeeld de mediation in te gaan, begint de mediator meestal zonder voorkennis aan de mediation. Hij kent de achterliggende juridische stukken dus niet.

  Onderwerpen eerste bijeenkomst

  De eerste bijeenkomst van mediation naast rechtspraak heeft een vast verloop. 

  Mediationregels en -voorstel

  De bijeenkomst begint met het bespreken van de mediationregels en de inhoud van het mediationvoorstel. Vervolgens ondertekenen alle partijen –als zij dat willen– een mediationovereenkomst waarin de afspraken en verplichtingen van alle betrokkenen zijn vastgelegd.

  Op te lossen punten en belemmeringen

  De mediator inventariseert welke punten moeten worden opgelost en welke factoren de oplossing tot nu toe hebben belemmerd.

  Juiste personen aanwezig

  De mediator gaat na of de personen die aanwezig zijn de zaak tot een oplossing kunnen brengen en of zij daartoe gemachtigd zijn. Zo niet, dan bespreekt hij met de partijen hoe de juiste personen in de mediation te betrekken zijn.

  Belangen in kaart brengen

  De mediator brengt alle belangen in kaart, ook de niet-juridische.

  Oplossingen zoeken

  Als alle belangen in kaart zijn gebracht, zoekt u samen naar oplossingen die zo veel mogelijk tegemoetkomen aan ieders belangen en wensen. Of er tijdens de eerste bijeenkomst nog tijd is om oplossingen te zoeken, verschilt van geval tot geval.

  Vervolgafspraken maken

  Aan het eind van de bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen en maakt u een afspraak voor de volgende bijeenkomst. De mediator kan een verslag van de bijeenkomst maken. Hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn, hangt af van de situatie. Veel mediationtrajecten worden binnen 1 tot 3 maanden afgerond.

   

  Informatie die tijdens de mediation boven tafel komt en nog niet bekend was of kon zijn, is vertrouwelijk. Deze informatie mag u alleen met anderen delen, als alle partijen daarmee instemmen.

   

  Aanwezigheid advocaat of gemachtigde

  Meestal zijn er geen advocaten of gemachtigden bij de bijeenkomsten. Maar u kunt daar samen met de andere partij(en) andere afspraken over maken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als er ook juridisch advies nodig is over de haalbaarheid van een oplossingsvoorstel. Ook bij een kortlopende mediation (eendaags of binnen 1 week afgerond) kan het wenselijk zijn dat de advocaten aanwezig zijn. Of in ieder geval telefonisch bereikbaar zijn.

  Op de hoogte houden

  Als uw advocaat niet bij de mediation aanwezig is, houdt u hem of haar tussentijds op de hoogte van de ontwikkelingen.

   

 • De mediator toetst ook zelf met u en de andere partij(en) of de voorgestelde oplossingen in de praktijk haalbaar zijn. Als u het helemaal of gedeeltelijk met elkaar eens bent geworden, legt de mediator de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk om de vaststellingsovereenkomst met uw advocaat of deskundige te bespreken voordat u deze ondertekent.

  Helemaal met elkaar eens

  Zodra de vaststellingsovereenkomst definitief is, wordt de gerechtelijke procedure afgesloten. De mediator, uw advocaat of gemachtigde bespreekt met u welke stappen u daarvoor eventueel zelf moet zetten.

  Gedeeltelijk met elkaar eens

  De mediator legt de gemaakte afspraken vast in een gedeeltelijke overeenstemming. Als er nog juridisch punten openstaan, wordt de gerechtelijke procedure (via de advocaten) verder voortgezet. 

  Niet met elkaar eens

  Als u geen overeenstemming heeft bereikt, wordt de gerechtelijke procedure (via de advocaten) verder voortgezet.

  Gerechtelijke procedure voortzetten

  De mediator vertelt hoe u de gerechtelijke procedure voortzet. Daarnaast maakt u afspraken met de andere partij(en) over de gegevens en stukken die u in de procedure inbrengt en welke niet.

   

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.