Bijwonen zittingen de Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Bezoekinformatie > Bijwonen zittingen de Centrale Raad van Beroep
Uitsnede gebouw Centrale Raad van Beroep

De meervoudige kamer

De (hoger) beroepszaken worden in beginsel in behandeling genomen door de meervoudige kamer (drie rechters). De meervoudige kamer kan zaken die zich daarvoor lenen verwijzen naar de enkelvoudige kamer (een rechter).

 

       

 

Openbaarheid

De rechtspraak is openbaar zodat iedereen kennis kan nemen van hoe een procedure verloopt; dit beschermt procespartijen tegen willekeur. Rechters zijn onafhankelijk. Om ervoor te zorgen dat rechters hun werk onafhankelijk kunnen doen, zijn ze voor het leven benoemd. Ze kunnen niet door de regering of het parlement worden ontslagen. Om die reden is het extra belangrijk dat er openbaarheid is. Zo ziet iedereen hoe de rechter zijn werk doet.

 

       

 

Bijwonen van een zitting door een partij

Partijen krijgen in beginsel zes weken voor de behandeling van hun zaak op zitting bericht. Nadere informatie over het bijwonen van de zitting door een partij is vermeld op de pagina over de Procedure.

 

 

Bijwonen van een zitting door publiek

De zittingen van de Raad zijn in beginsel openbaar en dus voor het publiek toegankelijk. Kort gezegd kan er voor sommige zaken waarin een medisch geschil aan de orde is een uitzondering op het beginsel van openbare behandeling gelden. Iedereen van 18 jaar of ouder kan een zitting als toeschouwer bijwonen. Personen jonger dan 18 jaar mogen dit alleen als de rechter daar toestemming voor geeft. Wanneer u een zitting van de Centrale Raad van Beroep als toeschouwer wilt bijwonen dan kunt u dat melden bij de receptie van de Raad.

Indien u met een groep personen (minimaal 10 en maximaal 15) een zitting van de Raad wilt bezoeken is vooraf overleg gewenst. Bij groepen kan er in bepaalde gevallen door een medewerker van de Raad voor aanvang van de zitting een korte uitleg worden verzorgd. In geval u met een groep een zitting wilt bijwonen, kunt u het beste geruime tijd van tevoren contact opnemen met het secretariaat van de Raad, mevr. N.G.E. van den Boogaard. Mevrouw Van den Boogaard is bereikbaar op het nummer 030-8502101. U kunt natuurlijk ook per e-mail contact opnemen. Graag bij uw verzoek vermelden:

  • in welke hoedanigheid u een zitting wil bezoeken;
  • welke typen zaken u wilt bijwonen;
  • met hoeveel personen u wenst te komen (maximaal 15);
  • in welke periode u een zitting bij wilt wonen.