Afkoop uitkeringsrechten heeft geen invloed op maximale ontslagregeling topfunctionaris

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Afkoop uitkeringsrechten heeft geen invloed op maximale ontslagregeling topfunctionaris
Utrecht, 29 juni 2015

De afkoop van uitkeringsrechten valt niet onder het maximumbedrag van 75.000 euro dat van toepassing is bij ontslag van een topfunctionaris bij de overheid. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) beslist in een zaak over de ontslagregeling van een ambtenaar.

Wettelijk voorschrift

Het maximumbedrag van 75.000 euro is opgenomen in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Volgens de CRvB vloeit het  overeengekomen bedrag ter afkoop van uitkeringsrechten voort uit een wettelijk voorschrift. In dit geval geldt het maximumbedrag niet voor dit onderdeel van de ontslagregeling. De overeengekomen compensatie van gemiste pensioenopbouw en betaling van de bezoldiging gedurende acht maanden vallen wel onder het maximumbedrag.

De CRvB is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Uitspraken

Meest gelezen berichten