Bed-bad-brood-uitspraken Centrale Raad van Beroep op 26 november 2015

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Bed-bad-brood-uitspraken Centrale Raad van Beroep op 26 november 2015
Utrecht , 20 november 2015

De Centrale Raad van Beroep in Utrecht doet op donderdag 26 november 2015 om 9:30 uur in het openbaar uitspraak in bodemprocedures over gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. In deze zaken hebben uitgeprocedeerde vreemdelingen de gemeente Amsterdam verzocht hen opvang te bieden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Voorzieningenrechter van de Centrale Raad heeft hierover in december 2014 in het licht van de beslissingen van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) voorlopig bepaald dat de gemeente Amsterdam tijdelijk sobere opvang moest bieden (bed-bad-brood). Tijdens de openbaarmakingszitting zal mr. H.C.P. Venema de beslissingen en de kernoverwegingen in de bodemprocedures bekend maken. De volledige tekst van die uitspraken staat aanstaande donderdag vanaf 9:45 uur op rechtspraak.nl onder ECLI:NL:CRVB:2015:3803 en ECLI:NL:CRVB:2015:3834. Bij de uitspraken zal de Centrale Raad een persbericht uitbrengen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag doet gelijktijdig in een openbaarmakingszitting een uitspraak over de opvang door het Rijk van uitgeprocedeerde vreemdelingen. In deze zaak heeft een uitgeprocedeerde vreemdeling de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verzocht hem onvoorwaardelijk op te vangen en leefgeld te bieden. Hierop heeft de staatssecretaris de vreemdeling onderdak aangeboden in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL) onder de voorwaarde dat hij meewerkt aan zijn vertrek uit Nederland. De volledige tekst van de uitspraak, ECLI:NL:RVS:2015:3415, staat vanaf 9:30 uur op de website van de Raad van State. Bij de uitspraak zal de Afdeling bestuursrechtspraak een persbericht uitbrengen.

Utrecht, 20 november 2015

Centrale Raad van Beroep, zittingsdatum 8 oktober 2015, zaaknummers: 14/4389 WMO e.v., ECLI:NL:CRVB:2015:3803.


Centrale Raad van Beroep, zittingsdatum 28 oktober 2015, zaaknummers: 15/4189 WMO e.v., ECLI:NL:CRVB:2015:3834.
 
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat (tel: 088-3611730 of via onderstaand e-mailadres).

 
Indien u bij de uitspraak aanwezig wilt zijn, wordt u verzocht vooraf telefonisch of per email contact op te nemen met het secretariaat.
 
Voor de pers geldt het bepaalde in de Persrichtlijn. Indien de pers tijdens de uitspraak opnamen wil maken, wordt de pers verzocht dit uiterlijk 25 november 2015 kenbaar te maken aan het secretariaat. Vooroverleg ten behoeve van het maken van opnamen is gewenst. U kunt zich daarvoor op 26 november uiterlijk om 9:00 uur melden bij de receptie van de Centrale Raad van Beroep. Nadere informatie voor de pers is te vinden op de website van de Centrale Raad van Beroep (Informatie voor de pers). Aansluitend aan de openbaarmakingszitting kunt u eventuele vragen stellen aan de persraadsheer.
 
E-mail: mailto:crvb@rechtspraak.nl 

Uitspraken

Meest gelezen berichten