Bij toekenning van een LFNP-functie heeft transponeringstabel zwaarwegende betekenis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Bij toekenning van een LFNP-functie heeft transponeringstabel zwaarwegende betekenis
Utrecht, 01 juni 2015

De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn uitspraak van 1 juni 2015 dat aan de transponeringstabel die wordt gebruikt voor het toekennen van een functie uit het Landelijk Functiegebouw Nationale Politie (LFNP), een zwaarwegende betekenis toekomt. In beginsel mag worden volstaan met een verwijzing naar die tabel.

Bij de Regeling overgang naar een LFNP functie is als bijlage een transponeringstabel gevoegd. Deze tabel heeft betrekking op de omzetting van een functie binnen de tot 1 januari 2013 bestaande politieorganisatie naar één van de 92 LFNP-functies. De regeling zelf is een algemeen verbindend voorschrift. Volgens de Centrale Raad van Beroep is de tabel weliswaar geen algemeen verbindend voorschrift, maar komt er wel een zwaarwegende betekenis aan toe.

In de transponeringstabel is het resultaat van de werkzaamheden van de werkgroep matching vastgelegd. Het betreft een breed samengestelde werkgroep, die vanwege haar specifieke deskundigheid voor de matching in het leven is geroepen en waarvan de leden deels op voordracht van de minister en deels op voordracht van de politievakorganisaties zijn benoemd. Van het resultaat van de werkzaamheden van deze werkgroep kan daarom in beginsel niet worden afgeweken. Dit geldt te minder nu de tabel is voorgelegd aan het Georganiseerd Overleg in Politieambtenarenzaken voordat deze is vastgesteld.
 
Bij het nemen van besluiten over de toekenning van en de overgang naar een LFNP-functie mag in beginsel worden volstaan met een verwijzing naar de tabel. Het is aan de politieambtenaar om aannemelijk te maken dat de matching niet overeenkomstig de regeling heeft plaatsgevonden of dat het resultaat van de matching om een andere reden onaanvaardbaar is. Het enkele feit dat een andere uitkomst ook verdedigbaar zou zijn geweest, is niet voldoende. Verder kan de politieambtenaar zich niet meer beroepen op feiten of omstandigheden die hij al in het kader van de vaststelling van zijn uitgangspositie naar voren had kunnen brengen.
 
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.
 
Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Uitspraken

Meest gelezen berichten