Bijzondere bijstand voor neurofeedbackbehandeling bij noodsituatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Bijzondere bijstand voor neurofeedbackbehandeling bij noodsituatie
Utrecht, 17 maart 2015
De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn uitspraak van 17 maart 2015 dat aan een man met ernstige lichamelijke en psychische beperkingen bijzondere bijstand voor neurofeedbackbehandelingen moet worden verleend, omdat sprake is van een acute noodsituatie.
 
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

In zijn uitspraak van 17 maart 2015 oordeelt de Centrale Raad van Beroep - evenals de rechtbank Gelderland eerder deed - dat de gemeente bijzondere bijstand moet verlenen voor neurofeedbackbehandelingen. De kosten van die behandelingen vallen niet onder de basisverzekering voor ziektekosten en zijn in dit geval voor een klein deel vergoed via een aanvullende ziektekostenverzekering. De weg naar de bijzondere bijstand is dan afgesloten, tenzij er een acute noodsituatie is. Daarvan is sprake als de situatie levensbedreigend is of kan leiden tot blijvend ernstig psychisch of lichamelijk letsel. Volgens de Centrale Raad van Beroep was dat hier het geval en had de in hoger beroep gekomen gemeente geen gelijk.

Deze zaak gaat over een man die ernstig invalide is. Hij heeft een neurologische aandoening en is meerdere malen opgenomen geweest met ernstige depressieve klachten. In 2012 is hij op indicatie van een universitair ziekenhuis begonnen met neurofeedbackbehandelingen. De kosten daarvan heeft hij grotendeels zelf betaald totdat hij daarvoor geen geld meer had. De gemeente heeft geweigerd bijzondere bijstand te verlenen, omdat geen sprake zou zijn van een acute noodsituatie. De rechtbank heeft, mede op basis van het advies van een psychiater, wel een acute noodsituatie aangenomen. In dat advies stond dat de neurofeedbackbehandeling de klachten aanzienlijk had verminderd en dat stoppen met die behandeling een groot risico op terugval in depressie met kans op suïcidaliteit zou betekenen. Dit advies is in hoger beroep bevestigd door een andere psychiater, die de gemeente zelf had ingeschakeld. De Centrale Raad van Beroep volgt deze medische adviezen en beslist dat de gemeente in dit uitzonderlijke geval bijzondere bijstand moet verlenen. Daaraan mag de gemeente voor de toekomst bepaalde voorwaarden verbinden, zoals het overleggen van een concreet behandelingsplan met mogelijke afbouw. Daarnaast zou kunnen worden verlangd dat de man opnieuw een vergoeding aanvraagt op grond van zijn aanvullende ziektekostenverzekering en dat hij daarbij ook een beroep doet op de coulanceregeling.

Uitspraken

Meest gelezen berichten