Door privaat bedrijf ingeschakelde zzp'er niet bevoegd tot uitwonendencontrole

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Door privaat bedrijf ingeschakelde zzp'er niet bevoegd tot uitwonendencontrole
Utrecht, 02 juni 2016

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in een uitspraak van 1 juni 2016 dat herziening van eerder toegekende studiefinanciering op basis van een uitwonendencontrole die – mede – is uitgevoerd door een zelfstandige zonder personeel (zzp’er), die voor dat onderzoek is ingeschakeld door een privaat bedrijf, niet mogelijk is.


Tot eind 2011 hadden studenten recht op een uitwonendenbeurs op grond van de Wet studiefinanciering 2000 indien zij niet bij hun ouders woonden. Sinds eind 2011 bestaat een extra voorwaarde voor het recht op een uitwonendenbeurs. De student moet ook daadwerkelijk wonen op het adres waaronder hij in de basisregistratie personen (brp) ingeschreven staat. Als aan de hand van een controle in opdracht van de minister wordt vastgesteld dat een student niet aan deze voorwaarde voldoet, leidt deze vaststelling tot een terugvordering van het verschil tussen de toegekende en uitbetaalde beurs voor een uitwonende student en het bedrag dat hij als thuiswonende zou hebben ontvangen.

De hier bedoelde zogenoemde uitwonendencontroles mogen op grond van de Wet studiefinanciering 2000 worden uitgevoerd door ambtenaren en andere personen die door de minister als toezichthouder zijn aangewezen.

In zijn uitspraak van 2 december 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4192, heeft de Raad geoordeeld dat de wettelijke regeling het mogelijk maakt dat de minister voor de uitwonendencontroles aanwijst werknemers in dienst van private bedrijven, zoals bijvoorbeeld SV-Land en Investiga.

De Centrale Raad heeft nu, in de uitspraak van 1 juni 2016, geoordeeld dat het niet geoorloofd is dat deze private bedrijven voor de uitwonendencontroles zzp’ers inschakelen. Deze zzp’ers zijn immers geen werknemers in dienst van het private bedrijf. Door het ontbreken van een voldoende rechtstreekse gezagsverhouding zijn de sturingsmogelijkheden door het private bedrijf onvoldoende verzekerd. Voor de Centrale Raad heeft bij de totstandkoming van dit oordeel een belangrijke rol gespeeld dat met de uitwonendencontroles een overheidstaak wordt uitgevoerd en dat met het verlenen van toezichthoudende bevoegdheden aan personen buiten de overheid terughoudend moet worden omgegaan. De rapportages van de huisbezoeken die door zo’n zzp’er zijn verricht zijn daarom niet bruikbaar voor de minister om een herziening van  studiefinanciering op te baseren.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Uitspraken

Meest gelezen berichten