Eindafrekening bestuursrechtelijke premie is appellabel besluit

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Eindafrekening bestuursrechtelijke premie is appellabel besluit
Utrecht, 02 april 2015

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 4 maart 2015 dat de mededeling dat de werkgever niet (langer) de premie inhoudt op het inkomen van appellant, maar dat hij deze zelf moet (gaan) voldoen, een appellabel besluit is.

Appellant heeft zich op het standpunt gesteld dat de brief van 1 oktober 2010 van het Zorginstituut aan zijn werkgever door de rechtbank ten onrechte als besluit is gekwalificeerd. Deze brief bevatte volgens appellant niet meer dan de constatering dat de werkgever de bestuursrechtelijke premie niet (meer) afdroeg. Deze nalatigheid van de werkgever moet volgens appellant op grond van artikel 18f, vierde lid, van de Zorgverzekeringswet (Zvw) tot gevolg hebben dat de werkgever de achterstallige bestuursrechtelijke premie moet betalen, zonder verhaal op appellant.

Anders dan appellant meent is de aan appellant gezonden mededeling van 1 oktober 2010 dat zijn werkgever niet (langer) de premie inhoudt op het inkomen, maar dat hij deze zelf moet (gaan) voldoen, een appellabel besluit. Het heeft immers onmiskenbaar betrekking op de wijze van inning van de bestuursrechtelijke premie. Met dit besluit is het aan de werkgever van appellant gerichte besluit van 31 augustus 2010, en het daaruit voortvloeiende rechtsgevolg, achterhaald. Nu tegen het besluit van 1 oktober 2010 geen bezwaar is gemaakt, is dit in rechte komen vast te staan. Daarmee staat vast dat appellant zelf diende zorg te dragen voor betaling van de bestuursrechtelijke premie. Het betoog van appellant dat zijn werkgever de achterstallige bestuursrechtelijke premies zou moeten betalen (zonder verhaal op appellant) en dat de eindafrekening in zoverre niet juist is, slaagt dan ook niet.
 
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.
 
Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Uitspraken

Meest gelezen berichten