Korting ANW-uitkering mag, maar moet één jaar vooraf zijn aangekondigd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Korting ANW-uitkering mag, maar moet één jaar vooraf zijn aangekondigd
Utrecht, 28 augustus 2015

De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn uitspraken van 28 augustus 2015 over nieuwe wetgeving die samenloop van uitkeringen tegengaat. De invoering van volledige korting van een Wajong-uitkering op een ANW-uitkering is toegestaan. Voorwaarde is dat de betrokkene één jaar van te voren individueel is geïnformeerd over de korting, zodat hij een overgangstermijn van één jaar heeft.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Tot 1 januari 2011 was het mogelijk om naast een ANW-uitkering een volledige Wajong-uitkering te ontvangen. Vanaf 2011 moet een Wajong-uitkering volledig worden gekort op de ANW-uitkering. Voor personen die beide uitkeringen al naast elkaar ontvingen (bestaande gevallen) gaat deze korting in na een wettelijke overgangstermijn van twee jaar. Dat is op 1 januari 2013. De Sociale verzekeringsbank heeft de mensen in de zaken waarin uitspraak is gedaan echter pas in de loop van 2012 individueel geïnformeerd over de nieuwe kortingsregeling, die voor hen een verlaging van het inkomen met bijna 50% betekende. De Centrale Raad van Beroep moest de vraag beantwoorden of de korting ook voor bestaande gevallen mag worden ingevoerd en zo ja, of de wettelijke overgangstermijn voldoende is.
 
De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de korting leidt tot aantasting van een eigendomsrecht dat door het Europese recht wordt beschermd. Voor die aantasting heeft de wetgever echter een geldige reden. Voor andere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (bijvoorbeeld de WAO en de Wet WIA) heeft steeds gegolden dat die op een ANW-uitkering worden gekort. Door eerdere wetswijzingen was de onbedoelde situatie ontstaan dat een Wajong-uitkering wel volledig werd vrijgelaten. Met de nieuwe wetswijziging wordt dit hersteld.
 
De korting moet in deze gevallen wel op een later moment ingaan dan de wettelijke overgangstermijn van twee jaar na inwerkingtreding van de wet. Het was voor de betrokkenen namelijk niet makkelijk te weten dat hun uitkering lager zou worden. De korting staat immers niet expliciet in de wet vermeld. Anders dan gebruikelijk is bovendien geen algemene voorlichting via de media gegeven. Pas nadat de wettelijke overgangstermijn van twee jaar al voor meer dan de helft was verstreken, is de Sociale verzekeringsbank begonnen met het informeren van de uitkeringsgerechtigden om wie het ging. Daarom moet in deze zaken de overgangstermijn beginnen op het moment dat iemand persoonlijk bericht kreeg en geldt vanaf dat moment een overgangstermijn van één jaar. Daarbij is onder meer van belang dat het in deze gevallen gaat om een verlaging van het inkomen met bijna 50% voor in beginsel onbeperkte tijd.

Utrecht, 28 augustus 2015
--------------------------------------------------------------------------
Centrale Raad van Beroep 28 augustus 2015


Zaaknummers 14/1396 en 14/3035 ANW, ECLI:NL:CRVB:2015:2592
Zaaknummer 14/2127 ANW, ECLI:NL:CRVB:2015:2814
Zaaknummer 14/2408 ANW, ECLI:NL:CRVB:2015:2815
 
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.
 
Dit is een persbericht op basis van de genoemde uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraken zijn laatstgenoemde beslissend.
 
Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot het secretariaat, tel: 088-3611730.
 

Uitspraken

Meest gelezen berichten