Nieuwe uitlooptermijn ZW-uitkering voor rekening werkgever

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Nieuwe uitlooptermijn ZW-uitkering voor rekening werkgever
Utrecht, 07 december 2017

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 6 december 2017 dat de voortzetting van het recht op een ZW-uitkering nadat nieuwe functies zijn geselecteerd betekent voor een eigen risicodragende werkgever als appellante dat zij gehouden is om langer ziekengeld te betalen, als gevolg van een wijziging van de beoordeling door het UWV. Deze consequentie voor een werkgever kan echter niet met zich brengen dat de zorgvuldigheidseisen die gelden voor de intrekking van een uitkering van een verzekerde opzij worden gezet.

Werkneemster heeft bezwaar gemaakt tegen de beëindiging van haar ZW-uitkering per 15 februari 2015 op basis van vier functies na een eerstejaars ZW-beoordeling. Na bezwaar van werkneemster heeft het UWV nieuwe functies geduid, de ZW-uitkering voortgezet en bij bob van 11 mei 2015 wederom beëindigd per 12 juni 2015 na een nieuwe uitloop van een maand. De werkgever, een uitzendbureau (eigenrisicodrager), heeft beroep en hoger beroep ingesteld en aangevoerd dat voor een nieuwe uitlooptermijn geen grondslag bestaat.

De Raad heeft geoordeeld dat de uitgangspunten van de in het kader van de WAO ontwikkelde aanzegjurisprudentie ook bij een situatie als deze gehanteerd moeten worden. Het UWV heeft terecht de beëindiging per 15 februari 2015 niet gehandhaafd en terecht met een uitloop van een maand na de datum van het bob, onder verwijzing naar het tweede lid van artikel 19aa ZW, de uitkering naar de toekomst beëindigd. Dat dit gevolgen heeft voor de werkgever als derde partij, die door deze wijziging in bezwaar na een foutief gebleken besluit van het UWV de ZW-uitkering moet doorbetalen, kan niet de zorgvuldigheid die ten opzichte van de werknemer in acht moet worden genomen, opzij zetten.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Uitspraken

Meest gelezen berichten