Onrechtmatig huisbezoek, uitleg artikel 50 AOW

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Onrechtmatig huisbezoek, uitleg artikel 50 AOW
Utrecht, 15 juni 2015

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 11 juni 2015 dat in de tekst of in de wetsgeschiedenis van artikel 50 van de AOW geen grondslag is te vinden dat niet meer zou hoeven worden voldaan aan het vereiste van het verlenen van toestemming op basis van “informed consent” of dat daaraan minder verstrekkende eisen moeten worden gesteld.

Tussen partijen is niet in geschil dat bij de beide huisbezoeken appellanten geen toestemming hebben gegeven voor binnentreden in de woning op basis van “informed consent”, omdat zij er niet over zijn geïnformeerd dat een weigering van toestemming gevolgen kon hebben voor hun ouderdomspensioen. Wat appellanten tijdens de huisbezoeken hebben verklaard, dient buiten beschouwing te blijven bij de beantwoording van de vraag of zij een gezamenlijke huishouding voerden. Andere onderzoeksgegevens zijn niet voorhanden. Er is dan ook onvoldoende feitelijke grondslag voor het standpunt van de Svb dat appellanten in juni 2011 een gezamenlijke huishouding zijn gaan voeren.

Dat ten gevolge van de invoering van artikel 50 van de AOW niet meer voldaan zou hoeven worden aan het vereiste van het verlenen van toestemming op basis van “informed consent” of dat daaraan minder verstrekkende eisen moeten worden gesteld, vindt geen grondslag in de tekst van dit artikel of in de wetsgeschiedenis. De Svb zelf is ook tot die conclusie gekomen. In de gedragsregels huisbezoek en bezichtigen woningen, neergelegd in Deel IV van de Beleidsregels SVB 2012, vastgesteld op 22 augustus 2012 en gepubliceerd in Staatscourant 2012, 17507 is opgenomen dat de SVB-medewerker die het huisbezoek verricht de betrokkene wijst op de gevolgen van een weigering om aan het huisbezoek mee te werken. In het betreffende onderdeel van Beleidsregels SVB 2013, vastgesteld op 30 april 2014 en gepubliceerd in Staatscourant 2014, 13017, is een identieke tekst opgenomen. In het Protocol Huisbezoeken, opgenomen in de Beleidsregels SVB 2014, vastgesteld op 17 december 2014 en gepubliceerd in Staatscourant 2015, 562, is eveneens opgenomen dat bij een huisbezoek de betrokkene wordt gewezen op de gevolgen in geval van weigering daaraan mee te werken. Dat appellanten destijds niet zijn gewezen op de gevolgen van een weigering om mee te werken aan het huisbezoek, is daarom in strijd met het vereiste van “informed consent” en tevens met genoemde beleidsregels.
 
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.
 
Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Uitspraken

Meest gelezen berichten