Toekenning huishoudelijke verzorging in resultaatsgebieden (Wmo)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Toekenning huishoudelijke verzorging in resultaatsgebieden (Wmo)
Utrecht, 18 mei 2016

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 18 mei 2016 dat toekenning van huishoudelijke hulp in resultaatsgebieden een duidelijke maatstaf mist.

Aan betrokkene is op grond van de oude Wet maatschappelijke ondersteuning en overeenkomstig het beleid van de gemeente Rotterdam huishoudelijke hulp toegekend ter verkrijging van de resultaten een schoon en leefbaar huis, het beschikken over schone en draagbare kleding en het vergroten van de zelfredzaamheid. Net als de rechtbank oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat toekenning van huishoudelijke hulp in resultaatsgebieden een duidelijke maatstaf mist. De Beleidsregels noch het toekenningsbesluit verschaffen inzicht in de vraag hoe invulling wordt gegeven aan het bereiken van de toegekende resultaatsgebieden. Ook is onduidelijk hoe de te behalen resultaten kunnen leiden tot een als compensatie te kwalificeren resultaat van de huishoudelijke hulp. Die duidelijkheid ontstaat ook niet door het samen met het toekenningsbesluit toegestuurde budgetoverzicht. In dat budgetoverzicht staat niet de concrete hoeveelheid zorg omschreven die aan betrokkene moet worden geboden. Het bestreden besluit is terecht vernietigd door de rechtbank wegens strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en artikel 7:12 van de Algemene wet bestuursrecht. De Raad verenigt zich met de wijze waarop de rechtbank definitief heeft beslist en waarbij aansluiting is gezocht bij het vóór invoering van de resultaatsgebieden in Rotterdam gehanteerde systeem van beoordeling.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Uitspraken

Meest gelezen berichten