Zitting Centrale Raad van Beroep in Amsterdamse bed, bad, brood-zaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Zitting Centrale Raad van Beroep in Amsterdamse bed, bad, brood-zaken
Utrecht, 16 september 2015

De zitting in de bodemprocedures van de Amsterdamse bed, bad, brood-zaken bij de Centrale Raad van Beroep vindt plaats op donderdag 8 oktober 2015. Het gaat om hoger beroepen van zes uitgeprocedeerde asielzoekers uit Amsterdam, die Nederland moeten verlaten. De Voorzieningenrechter van de Centrale Raad heeft eerder op 17 december 2014 in deze zaken bepaald dat de gemeente Amsterdam tijdelijk sobere opvang moet bieden in de vorm van nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd. Dit gold tijdelijk in afwachting van de toen nog te verwachten verdere besluitvorming in Europa en Nederland.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

De zaken waarin op 8 oktober 2015 weer een zitting wordt gehouden gaan over in Amsterdam verblijvende uitgeprocedeerde asielzoekers, die Nederland moeten verlaten. De gemeente Amsterdam heeft hun verzoeken om opvang op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning afgewezen. Dit heeft de gemeente gedaan omdat zij niet rechtmatig in Nederland zijn, niet als bijzonder kwetsbaar kunnen worden beschouwd en ook overigens niet in een volstrekt uitzichtloze situatie verkeren. In hoger beroep bepleiten de uitgeprocedeerde asielzoekers een onvoorwaardelijk recht op opvang. In hun zaken zal het ook gaan om de vraag welke invloed de beslissingen van het Europees Comité voor Sociale Rechten kunnen hebben op de inhoud van het Nederlandse opvangrecht. Daarnaast zal aan bod komen de betekenis van het aanbod door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan betrokkenen om gebruik te maken van het onderdak dat een vrijheidsbeperkende locatie biedt op voorwaarde dat zij meewerken aan vertrek uit Nederland.

De zittingskamer van 8 oktober 2015 zal bestaan uit twee rechters van de Centrale Raad en één rechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De reden hiervoor is dat bij de Raad van State hoger beroepen zijn ingediend over door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie afgewezen verzoeken om opvang. Dit zijn vergelijkbare verzoeken om opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die Nederland moeten verlaten, waarbij de verzoeken niet tot de gemeente, maar tot de staatssecretaris zijn gericht. Die hoger beroepen worden op 16 september 2015 behandeld bij de Raad van State. Een rechter van de Centrale Raad zal aan de behandeling van die hoger beroepen deelnemen. Met deze over-en-weerdeelname maken beide colleges duidelijk dat zij er naar streven hun rechtspraak in deze zaken op elkaar af te stemmen.

                      

Utrecht, 16 september 2015

------------------------------------------------------------------------------

Centrale Raad van Beroep, zittingsdatum 8 oktober 2015.

Zaaknummers 14/4382 WMO, 15/5094 WMO, 14/4389 WMO, 15/5095 WMO, 14/4387 WMO, 15/5093 WMO, 14/5506 WMO, 14/5452 WMO en 14/5442 WMO.

De uitspraken van de Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep van 17 december 2014 zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl onder ECLI:NL:CRVB:2014:4178 en ECLI:NL:CRVB:2014:4179.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot het secretariaat, tel: 088-3611730.

E-mail: voorlichting. crvb@rechtspraak.nl
Website: www.rechtspraak.nl/organisatie/CRvB

Uitspraken

Meest gelezen berichten