Zorginstituut heeft onzorgvuldig en in strijd met communautaire bevoegdheid gehandeld

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Zorginstituut heeft onzorgvuldig en in strijd met communautaire bevoegdheid gehandeld
Utrecht, 23 april 2015

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 17 april 2015 dat het Zorginstituut, door stelselmatig geen gebruik te maken van de bevoegdheid bedoeld in artikel 25, zevende lid, van Vo 987/2009, ook niet in een geval als deze, waar sprake lijkt te zijn van een situatie die specifiek is beoogd door de communautaire regelgever, onzorgvuldig en in strijd met de gegeven communautaire bevoegdheid heeft gehandeld.

Tussen partijen is in geschil of het Zorginstituut de hoogte van de aan appellante toegekende vergoeding voor de door haar tijdens een tijdelijk verblijf in Oostenrijk betaalde kosten voor medische zorg, gelet op het bepaalde in artikel 19 van Vo 883/2004 en artikel 25 van Vo 987/2009, terecht heeft vastgesteld op € 42,80.
Door stelselmatig geen gebruik te maken van de bevoegdheid bedoeld in artikel 25, zevende lid, van Vo 987/2009, ook niet in een geval als het dit, waar sprake lijkt te zijn van een situatie die specifiek is beoogd door de communautaire regelgever, heeft het Zorginstituut onzorgvuldig en in strijd met de gegeven communautaire bevoegdheid heeft gehandeld.
 
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.
 
Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Uitspraken

Meest gelezen berichten