Rechtsgebieden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Wetgevingen

De meeste zaken die de Centrale Raad van Beroep behandelt, zijn hogerberoepszaken. Het merendeel van de bij de Raad aanhangig gemaakte zaken betreft de volgende wetgeving:

 

Werkstroom Ambtenaren en Pensioenen 

Binnen de werkstroom Ambtenaren en Pensioenen zijn teams werkzaam die deels in hoger beroep en deels in eerste aanleg geschillen behandelen over onder meer: (militaire) ambtenarenwet en wetten betreffende oorlogs- en vervolgingsslachtoffers.

Werkstroom Bijstand 

Binnen de werkstroom Bijstand zijn teams werkzaam die in hoger beroep geschillen behandelen over onder meer de bijstandswetgeving.

 

Werkstroom Sociale Verzekeringen

Binnen de werkstroom Sociale Verzekeringen zijn teams werkzaam die in hoger beroep geschillen behandelen over onder meer: 

- de arbeidsongeschiktheidswetgeving (WIA, WAO, WAZ, WAJONG, ZW);
- volksverzekeringswetgeving (ANW, AOW en AKW);
- Werkloosheidswet en Toeslagenwet;
- dagloonzaken en verzekeringsplicht.

Binnen deze werkstroom worden ook zaken behandelt over de studiefinanciering en zaken waarin onderwerpen van internationaal recht aan de orde zijn.

 

Werkstroom Sociale Voorzieningen

Binnen de werkstroom Sociale Voorzieningen zijn teams werkzaam die in hoger beroep geschillen behandelen over onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.