Laden...

Rechtsgebieden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Wetgevingen

De meeste zaken die de Centrale Raad van Beroep behandelt, zijn hogerberoepszaken. Het merendeel van de bij de Raad aanhangig gemaakte zaken betreft de volgende wetgeving:

 

Werkstroom Ambtenaren en Pensioenen 

Binnen de werkstroom Ambtenaren en Pensioenen zijn teams werkzaam die deels in hoger beroep en deels in eerste aanleg geschillen behandelen over onder meer: (militaire) ambtenarenwet en wetten betreffende oorlogs- en vervolgingsslachtoffers.

Werkstroom Bijstand 

Binnen de werkstroom Bijstand zijn teams werkzaam die in hoger beroep geschillen behandelen over onder meer de bijstandswetgeving.

 

Werkstroom Sociale Verzekeringen

Binnen de werkstroom Sociale Verzekeringen zijn teams werkzaam die in hoger beroep geschillen behandelen over onder meer: 

- de arbeidsongeschiktheidswetgeving (WIA, WAO, WAZ, WAJONG, ZW);
- Werkloosheidswet en Toeslagenwet;
- dagloonzaken en verzekeringsplicht.

 

Werkstroom Sociale Voorzieningen

Binnen de werkstroom Sociale Voorzieningen zijn teams werkzaam die in hoger beroep geschillen behandelen over onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de volksverzekeringswetgeving (ANW, AOW en AKW).

Binnen deze werkstroom worden ook zaken behandeld over de studiefinanciering en zaken waarin onderwerpen van internationaal recht aan de orde zijn.