Zittingsgriffier

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de CRvB > Werken bij > Zittingsgriffier

Intro

Werktijd : 20 uur per week (2 hele dagen, 1 halve dag) 
Standplaats : Utrecht

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep en als regel in hoogste aanleg over geschillen op het terrein van de sociale zekerheid, ambtenarenzaken, pensioenen en studiefinanciering. Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep onder meer rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogsgetroffenen. Bovendien heeft hij een bijzondere verantwoordelijkheid voor rechtsvorming en rechtseenheid.

De rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep vindt plaats in vier werkstromen waar rechters en juridisch medewerkers werken. Verder is er een Bureau bestuursondersteuning en een Bureau ondersteuning bedrijfsvoering. Het Wetenschappelijk Bureau is belast met onder andere advisering en ondersteuning op het gebied van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing. Er zijn ruim 245 medewerkers in dienst.

Bij de Centrale Raad van Beroep zijn geregeld vacatures als zittingsgriffier. Hierna vindt u een korte toelichting op de functie van zittingsgriffier. Tevens wordt u geinformeerd hoe u een open sollicitatie kunt inzenden. Uw sollicitatie zal voor een periode van 6 maanden in portefeuille worden gehouden. Mochten er zich vacatures voordoen dan nemen wij uw sollicitatie mee in de selectieprocedure. 

 

Taken

U treedt op als griffier ter zitting, hieronder wordt verstaan het maken van aantekeningen van het verhandelde ter zitting, die eventueel moeten worden verwerkt in een proces-verbaal. Voorts maakt u aantekeningen van het verhandelde in raadkamer.

Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het bewaken van de termijnen en collationeert u de uitspraken.

 

Functie-eisen

Wij zoeken studenten vanaf het derde studiejaar rechten (academisch) die als zittingsgriffier de diverse kamers van de Centrale Raad van Beroep kunnen ondersteunen.

  • U beschikt over een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
  • U bent op de hoogte van de kantoorapplicatie Word.
  • U heeft kennis van de Algemene wet bestuursrecht.
  • Voorts bent u in staat om zorgvuldig en efficiënt te werken.
  • U controleert het eigen werk en dat van anderen.
  • Onmisbare eigenschappen zijn: stressbestendigheid, flexibiliteit en het vermogen tot samenwerken.

 

       

 

Salaris

Salariëring zal plaatsvinden afhankelijk van opleiding en ervaring, variërend van minimaal € 2.149,52 tot maximaal € 2.801,66 bruto per maand exclusief 8% vakantie-uitkering, op basis van een 36-urige werkweek.

Naast de voor de rijksoverheid en de rechtspraak geldende rechtspositionele regelingen, heeft de Centrale Raad van Beroep onder meer een vervoersplan. De huisvesting ligt op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.

 

 

Bijzonderheden

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor minimaal 6 maanden.

Inlichtingen

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen via de afdeling Personeelszaken CRvB.Personeelszaken@rechtspraak.nl of 088-3613938

Sollicitatiewijze

Men kan sollicitaties richten aan CRvB.Personeelszaken@rechtspraak.nl of aan:
Afdeling Personeelszaken,
Postbus 16002,
3500 DA Utrecht

ter attentie van de heer E. van Luling en de heer G. Weber.