Agenda en rooster

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Paleis van Justitie

Op maandag tot en met vrijdag vinden er vanaf 9.00 uur zittingen plaats in het Paleis van Justitie. Tijdens de zitting kan er ten behoeve van het proces-verbaal een geluidsopname worden gemaakt. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Griffie op nummer 088 - 362 39 10.