ACM moet methodebesluiten TenneT aanpassen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > ACM moet methodebesluiten TenneT aanpassen
Den Haag, 11 augustus 2015

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed vandaag een tussenuitspraak over de methodebesluiten voor TenneT als netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor de periode 2014 tot en met 2016 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Met de methodebesluiten bepaalt ACM de methode op basis waarvan in een later stadium de tarieven worden bepaald die TenneT in rekening mag brengen. Belangrijk geschilpunt was de hoogte van de rentevergoeding (de WACC) over het (zowel vreemd als eigen) vermogen van TenneT. De methodebesluiten zijn niet draagkrachtig gemotiveerd voor zover het de vergoeding van kosten van vreemd vermogen betreft.

Een ander geschilpunt betrof de resultaten van de in Europees verband uitgevoerde benchmark. In dat kostenbenchmarkmodel hangen de uitkomsten op zodanige wijze af van de gebruikte WACC, dat ACM deze uitkomsten niet zonder meer mag gebruiken. De kans is namelijk reëel dat bij een  lagere WACC in de toekomst de efficiëntie van TenneT wezenlijk hoger uitvalt dan nu, ook zonder dat sprake is van reële efficiëntieverbeteringen van de kant van TenneT. Dergelijke fluctuaties verhouden zich niet met het ook door ACM onderschreven belang van bestendigheid en voorzienbaarheid van de regulering en nopen  tot een aanmerkelijk terughoudender toepassing van de uitkomsten van de benchmark.
 
TenneT was het ook niet eens met de beslissing van ACM om de operationele kosten van de NorNed-kabel, de elektriciteitskabel tussen Nederland en Noorwegen, in de methodebesluiten te verwerken. Op dit punt stelt het CBb ACM in het gelijk: zij mag die operationele kosten in de regulering te betrekken. De EU-Elektriciteitsverordening dwingt niet om die kosten te voldoen uit de veilinggelden.
 
ACM moet de gebreken in de besluiten binnen zes maanden herstellen.
 

De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Michel van Ierland: tel. 070 381 3944 of 070 381 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten