ACM moet methodebesluiten gas en elektriciteit aanpassen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > ACM moet methodebesluiten gas en elektriciteit aanpassen
Den Haag, 05 maart 2015

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed vandaag een tussenuitspraak in beroepen van de regionale en landelijke netbeheerders tegen de methodebesluiten gas en elektriciteit voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Met de methodebesluiten bepaalt ACM de methode tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering (de x-factor), de methode tot vaststelling van de kwaliteitsterm (de q-factor) en de methode tot vaststelling van het rekenvolume van elke tariefdrager van elke dienst waarvoor een tarief wordt vastgesteld (rekenvolumina).
Aan de hand van deze methoden worden in een later stadium de tarieven bepaald. Deze besluiten zijn van toepassing op de regionale netbeheerders (zowel van de regionale elektriciteitsnetten als de regionale gastransportnetten).

Belangrijk geschilpunt was de hoogte van de rentevergoeding over het (zowel vreemd als eigen) vermogen van de netbeheerders.

Alle methodebesluiten zijn niet draagkrachtig gemotiveerd voor zover het de vergoeding van kosten van vreemd vermogen betreft. Het regionale methodebesluit elektriciteit mist bovendien een voldoende draagkrachtige motivering wat betreft het aandeel van de afzet van de periodieke aansluitdienst in de samengestelde output. Het regionale methodebesluit gas moet verder worden aangepast in verband met de daarin voorziene vergoeding wegens de inkoop van netverliezen. ACM moet deze gebreken binnen zes maanden herstellen.
 
De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 070 381 3934 of 070 381 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten