Aangepaste tarieven voor gespecialiseerde GGZ voorlopig gehandhaafd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Aangepaste tarieven voor gespecialiseerde GGZ voorlopig gehandhaafd
Den Haag, 17 november 2016

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vernietigde met een uitspraak van 14 juli 2016 (ECLI:NL:CBB:2016:180) de besluiten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de maximumtarieven voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor 2014 en 2015 met ongeveer 6% te verhogen, omdat bij het onderzoek op grond waarvan die tarieven waren vastgesteld, fouten gemaakt waren. De beroepen waren ingesteld door de zorgverzekeraars.

De NZa heeft nu opnieuw beslist over deze tarieven en verhoogt deze gemiddeld met nog eens 4% in vergelijking tot de eerdere verhoging. De NZa past de gewijzigde berekeningswijze ook toe op de tarieven voor 2017 en besloot bovendien dat het tarief voor 2017 verhoogd mag worden met het bedrag dat de zorgaanbieders in 2014 en 2015 tekort gekomen zijn door de oude berekeningswijze.

De zorgverzekeraars hebben de voorzieningenrechter gevraagd om deze gewijzigde tariefbeschikking 2017 te schorsen en de oude tariefbeschikking voor dat jaar weer van kracht te laten worden.

Volgens de zorgverzekeraars geeft de NZa namelijk op onjuiste wijze uitvoering aan de uitspraak van 14 juli 2016 en is het nu vastgestelde tarief veel te hoog. Bovendien maakt het zo laat in 2016 wijzigen van de tarieven voor 2017 de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders onnodig moeilijk. De NZa meent dat zij op juiste wijze consequenties trekt uit de uitspraak van 14 juli 2016.
De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af. De vraag welke tarieven voor 2014, 2015 en 2017 hadden moeten worden vastgesteld en of daarvoor een nieuw kostprijsonderzoek had moeten plaatsvinden, zal in nieuwe beroepsprocedures beantwoord moeten worden. Inmiddels moest de NZa ook voor 2017 maximumtarieven vaststellen en het is niet mogelijk om nu te bepalen of de NZa dat op onjuiste wijze gedaan heeft. Daarom is er nu geen grond voor de voorzieningenrechter om het besluit van de NZa buiten werking te stellen.

De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten