Laden...

Blokkade overname Bolletje-beschuit vernietigd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Blokkade overname Bolletje-beschuit vernietigd
Den Haag, 11 februari 2016

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed uitspraak over de weigering van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om vergunning te verlenen voor de overname van Bolletje-beschuit. ACM weigerde de vergunning omdat, volgens ACM, de fusie de concurrentie zou beknotten. Haar conclusie dat het merkbeschuit van Bolletje tot dezelfde groothandelsmarkt behoort als huismerkbeschuit heeft ACM echter onvoldoende onderbouwd.

Op de consumentenmarkt vormen, daarover zijn de partijen het eens, merkbeschuit en huismerkbeschuit uitwisselbare producten en daarmee één productmarkt. Producenten verkopen echter niet rechtstreeks aan consumenten, maar aan winkelketens (zoals supermarkten). Deze winkelketens kopen huismerkbeschuit in via aanbestedingen, terwijl zij voor de inkoop van merkbeschuit rechtstreeks met de producent onderhandelen.

ACM heeft niet duidelijk gemaakt hoe de strategie van deze winkelketens de marktverhouding tussen de producent van Bolletje en de producenten van de huismerken beïnvloedt. Uit haar onderzoek blijkt dat bij de aanbestedingen wel rechtstreekse concurrentie plaatsvindt tussen de huismerken onderling, maar of de huismerken ook met het merkbeschuit concurreren is niet duidelijk. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat ACM niet duidelijk heeft gemaakt hoe wijzigingen in de inkoopprijs door de winkelketens worden verwerkt in de consumentenprijs. Zonder inzicht in deze dynamiek is niet helder of, en zo ja, en in welke mate, Bolletje en de huismerken daadwerkelijk met elkaar concurreren.

Een beeld van de gevolgen van een fusie kan alleen worden gevormd als de van belang zijnde markt goed in kaart is gebracht. Dat heeft ACM niet gedaan, waardoor haar besluit geen stand houdt.

De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 070 381 3934 of 070 381 3910.

Blokkade overname Bolletje-beschuit vernietigd