Boetes voor colportage Greenchoice blijven deels in stand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Boetes voor colportage Greenchoice blijven deels in stand
Den Haag, 31 maart 2015

In 2011 legden de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Consumentenautoriteit (CA)* boetes op aan Greenchoice, leverancier van elektriciteit en gas. NMa en CA deden gezamenlijk onderzoek naar de werving door Greenchoice van nieuwe afnemers via colportage. Op basis van dat onderzoek legde eerst de NMa boetes op van 1.862.000 euro wegens overtreding van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, en daarna de CA wegens overtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming, van 425.000 euro.
De rechtbank Rotterdam liet de boetes in stand. Daartegen kwam Greenchoice in hoger beroep

 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt nu dat de colportage door Greenchoice inderdaad in strijd was met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, omdat de consumenten onvoldoende informatie kregen. De beboeting van Greenchoice door de NMa, blijft daarom in stand. Wel had de NMa voor de hoogte van de boetes moeten uitgaan van een lagere netto omzet van Greenchoice. Het CBb verlaagt de boetes tot 1.590.000 euro.

De gedragingen waarvoor NMa en CA boetes hebben opgelegd, stemmen feitelijk en juridisch zo met elkaar overeen dat sprake is van oplegging van boetes wegens dezelfde overtreding. Na de beboeting door de NMa mocht de CA daarom geen afzonderlijke boetes meer opleggen. De CA-boete vervalt.

De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 070 381 3934 of 070 381 3910.

* Inmiddels zijn NMa en CA opgegaan in de Autoriteit Consument & Markt.

Uitspraken

Meest gelezen berichten