Conclusie Advocaat-Generaal

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Conclusie Advocaat-Generaal
Den Haag, 08 mei 2017

Raadsheer Advocaat-Generaal mr. L.A.D. Keus heeft vandaag een conclusie genomen in een grote kamerzaak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

De zaak betreft een hoger beroep waarin het gaat om een boete wegens overtreding van de Meststoffenwet en draait met name om de vraag of de staatssecretaris van Economische Zaken zijn bevoegdheid tot boeteoplegging heeft verspeeld door geen melding te maken van de overtreding aan de officier van justitie. Ook speelt of een dergelijke omissie achteraf valt te herstellen.

De conclusie wordt aan partijen toegezonden met de mogelijkheid om hierop binnen twee weken te reageren. Hierna zal het CBb uitspraak doen in deze zaken.
De conclusie van de Raadsheer Advocaat-Generaal geeft voorlichting aan het College, maar bindt het College niet.

Sinds 1 januari 2013 bestaat voor de hoogste bestuursrechters de mogelijkheid om te verwijzen naar de grote kamer met het oog op de bevordering van de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid. De grote kamer bestaat uit vijf leden. Raadsheren van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hebben zitting in de grote kamer.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten