Conclusie Advocaat-Generaal

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Conclusie Advocaat-Generaal
Den Haag, 13 januari 2015

Raadsheer Advocaat-Generaal Leen Keus heeft vandaag conclusie genomen in twee grote kamerzaken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De zaken betreffen hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 13 juni 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:CA3123. Het gaat om boetes wegens schending van de geheimhoudingsplicht van de netbeheerder op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.
De conclusie wordt aan partijen toegezonden met de mogelijkheid om hierop binnen twee weken te reageren. Hierna zal het College uitspraak doen in deze zaken. De conclusie van de Raadsheer Advocaat-Generaal geeft voorlichting aan het College, maar bindt het College niet.

Uitspraken

Meest gelezen berichten