Eigendomsrecht staat systeem van melkveefosfaatreferenties niet in de weg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Eigendomsrecht staat systeem van melkveefosfaatreferenties niet in de weg
Den Haag, 15 juni 2016

Eigendomsrecht staat het systeem van melkveefosfaatreferenties niet in de weg. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in uitspraken van heden. De Staatssecretaris had echter de individuele omstandigheden van melkveehouders moeten betrekken bij de besluitvorming rond de fosfaatreferenties.

Fosfaatreferentie

De afschaffing van het melkquotum per 1 maart 2015 bood ruimte voor de groei van de melkveestapel met als mogelijk gevolg een grotere mestproductie en toename van het nationale fosfaatoverschot. Het systeem van melkveefosfaatreferenties moet dat voorkomen. Iedere melkveehouders kreeg een fosfaatreferentie die is vastgesteld op grond van de gegevens van 2013. De overmaat aan fosfaat boven hun referentie, moeten boeren geheel verwerken of met extra landbouwgrond compenseren. Dit alles is geregeld in de Meststoffenwet.

Eigendomsrecht

Een groep melkveehouders betoogde dat 2013 voor hen niet representatief was, bijvoorbeeld doordat zij in dat jaar een deel van hun vee moesten ruimen door dierziekten, zij (tijdelijk) minder melkvee hadden of hun bedrijf wilden verkopen. Deze melkveehouders vinden dat daarmee hun eigendomsrecht is geschonden, omdat zij hun bedrijf niet ten volle kunnen benutten.

Individuele omstandigheden

Het CBb oordeelt dat, hoewel het systeem van melkveefosfaatreferenties op zichzelf niet in strijd is met het eigendomsrecht, de staatssecretaris de individuele omstandigheden van deze melkveehouders in zijn beoordeling had moeten betrekken. Strijd met het eigendomsrecht op individueel niveau is daardoor niet uitgesloten.
Het CBb heeft de staatssecretaris opgedragen de bezwaren van de procederende melkveehouders opnieuw te beoordelen.

 

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten