Erkenning FresQ terecht ingetrokken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Erkenning FresQ terecht ingetrokken
Den Haag, 25 april 2017

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) laat de intrekking van de erkenning als producentenorganisatie voor groenten- en fruittelers, FresQ, in stand. Dat blijkt uit de uitspaak die deze rechter vandaag deed. De erkenning is nodig voor het ontvangen van Europese steun op grond van de gemeenschappelijke marktordening (GMO). De Europese Commissie weigerde eerder al ruim 22 miljoen euro door FresQ gemaakte kosten te betalen en de Nederlandse staat kwam daartegen tevergeefs op bij de Europese rechter (Nederland/Commissie, C-610/13 P, ECLI:EU:C:2014:2349).

De producentenorganisatie bundelt de verkoop van volledige productie van de aangesloten telers om op die manier de hoogste marktprijs te verzekeren. Het is de bedoeling dat de producentenorganisatie zelf de stuwende kracht is bij de afzet van de producten van haar leden om daarmee de marktpositie van die telers te verbeteren. Daarmee is niet verenigbaar dat de telers onderling een akkoord over de prijs bereiken en (slechts) een van hen vervolgens profiteert van de verkoopprijs die de producentenorganisatie weet te verkrijgen. Dit is precies wat er bij FresQ wel gebeurde. Eén van de telers profiteerde onevenredig van het samenwerkingsverband. Die teler maakte controle en zeggenschap illusoir door financieringsovereenkomsten aan te gaan met andere telers en oefende bovendien als bestuurder van FresQ overwegende invloed uit op de producentenprijzen en het verdelen van het GMO-budget.
De overige telers hadden nauwelijks zeggenschap. Geen van de andere bestuursleden had zicht op wat er werkelijk gebeurde. FresQ voerde zelf geen controle, was niet betrokken bij de vaststelling van de producentenprijzen en gaf aan het Productschap een verkeerde voorstelling van zaken.

Het CBb is van oordeel dat FresQ daarmee grove nalatigheid kan worden verweten. In 2009 is FresQ uitdrukkelijk gewezen op de mogelijke inbreuk op de erkenningscriteria. Desondanks trof zij geen maatregelen. Het Productschap was als gevolg van deze grove nalatigheid gehouden de erkenning van FresQ als producentenorganisatie in te trekken.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Michel van Ierland, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0418 of 088 362 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten