Europees oormerkplicht niet in strijd met recht op vrijheid van geweten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Europees oormerkplicht niet in strijd met recht op vrijheid van geweten
Den Haag, 26 april 2016

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde vandaag over de aan Europese inkomenssteun verbonden oormerkplicht. Het korten van de bedrijfstoeslag wegens het opzettelijk niet oormerken van runderen is niet in strijd met het recht op vrijheid van geweten, zoals is verankerd in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Het staat veehouders vrij om al dan niet een beroep te doen op landbouwsteun. Vragen zij die steun, dan aanvaarden zij in vrijheid dat hen bij niet-naleving van één of meerdere randvoorwaarden een korting wordt opgelegd. De Nederlandse registratie als gewetens-bezwaarde, die de veerhouder de mogelijkheid biedt voor een andere identificatiewijze dan oormerken, heeft alleen nationaal betekenis.

 
Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Europees oormerkplicht niet in strijd met recht op vrijheid van geweten

Meest gelezen berichten