Groningen-Drenthe mag OV-concessie verlengen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Groningen-Drenthe mag OV-concessie verlengen
Den Haag, 28 december 2015

Groningen-Drenthe verlengde in december 2014 de looptijd van de concessie van Qbuzz voor het busvervoer tot medio december 2019. Die verlenging moet voorkomen dat enkele lopende grote en complexe infrastructurele werken een nu te houden aanbestedingsprocedure nadelig zouden beïnvloeden. Andere vervoersbedrijven stelden tegen het besluit beroep in bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Dat oordeelt dat de Wet personenvervoer 2000 en  de Europese PSO-Verordening de verlenging niet verbieden, nu  de looptijd van de concessie na de verlenging blijft binnen de maximale duur van tien jaar. Ook de bewoordingen van de concessie zelf sluiten verlenging niet uit.

Het CBb oordeelt verder dat Groningen-Drenthe geen aanbestedingsprocedure hoefde te volgen, nu geen sprake is van een "wezenlijke wijziging". Qbuzz en Groningen-Drenthe hebben met elkaar afgesproken dat Qbuzz het haar uit de verlenging onbedoeld voortspruitende voordeel dat haar ten deel zou vallen, aan Groningen-Drenthe zal doorgegeven.

De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met tel. 070 381 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten