Grote kamer CBb schrapt boetes ACM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Grote kamer CBb schrapt boetes ACM
Den Haag , 25 maart 2015

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed op 25 maart 2015 uitspraak over de boete die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) oplegde aan Liander wegens schending van de geheimhoudingsplicht van de netbeheerder op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Aan Nuon Customer Care Center (Nuon CCC) legde ACM een boete op wegens het medeplegen van deze overtreding.

Deze uitspraak is gedaan door een zogenoemde grote kamer die bestond uit de president en een raadsheer van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de voorzitter en een staatsraad van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de president van de Centrale Raad van Beroep.

Eerder in deze procedure, op 13 januari 2015, heeft Advocaat-Generaal Keus hierover een conclusie genomen (ECLI:NL:CBB:2015:5). Het gaat om hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2013:CA3123).

Het CBb vernietigt de boetes en volgt daarmee de conclusie van de Advocaat-Generaal dat de netbeheerder haar geheimhoudingsplicht alleen schendt als aan haar is toe te rekenen dat de geheim te houden gegevens worden bekend gemaakt. Het CBb verwerpt dus de opvatting van ACM dat de netbeheerder ook aansprakelijk is als de gegevens buiten toedoen van de netbeheerder bekend worden. Omdat ACM geen onderzoek deed of Liander een verwijt treft, heeft ACM geen bewijs dat Liander haar geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Waar het bewijs ontbreekt dat Liander een overtreding heeft begaan, kan ook geen sprake zijn van medeplegen door Nuon CCC.

Deze uitspraak is definitief: het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 070 381 3934 of 070 381 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten