Herman Bolt per 1 april waarnemend president CBb

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Herman Bolt per 1 april waarnemend president CBb
Den Haag, 17 februari 2015

Herman Bolt wordt per 1 april 2015 waarnemend president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De functie van president komt vacant door het vertrek van de huidige president Reinier van Zutphen, die door de Tweede Kamer benoemd is tot Nationale ombudsman.

De toekomst van het CBb is, gelet op het regeringsvoornemen tot splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het CBb, onzeker. Om die reden wordt de vacature voor de functie van president niet opengesteld en is de waarneming voor onbepaalde tijd.

Herman Bolt is sinds 1 januari 2013 lid van het bestuur van het CBb. Daarvoor was hij van 2007 tot en met 2012 lid van het bestuur van de CRvB. Hij werkt sinds 1991 in de rechterlijke macht. Hij is op dit moment tevens raadsheer-plaatsvervanger bij de CRvB, staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State en lid van een bijzondere kamer van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Hierdoor komt met ingang van 1 april 2015 de functie van rechterlijk lid van het bestuur van het CBb vacant. Voor die functie zal worden geworven met inachtneming van de Procedure Aanbeveling tot (her)benoeming leden gerechtsbestuur 2014.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 070 3813934 of 3813910.

Meest gelezen berichten