Laden...

Inwerkingtreding Besluit elektronisch procederen 1 januari 2021

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Inwerkingtreding Besluit elektronisch procederen 1 januari 2021
Den Haag, 29 december 2020

Met ingang van 1 januari treedt het Besluit elektronisch procederen in werking. Voor het elektronisch indienen van beroepschriften en andere berichten betekent dit het volgende:

- Het College neemt een elektronisch ingediend beroepschrift uitsluitend
  in behandeling indien het is ingediend door een advocaat of een
  natuurlijke persoon met de formulieren voor het instellen van beroep
  die beschikbaar zijn gesteld op de digitale loketten
  www.rechtspraak.nl. Voor advocaten is alleen het inlogmiddel
  Advocatenpas toegelaten en voor natuurlijke personen alleen DigiD
  dan wel een ander Europees inlogmiddel.

- Voor het indienen van nadere elektronische berichten geldt hetzelfde.

- Elektronisch indienen en ook indienen per faxbericht geldt als op
  papier indienen.

- Het College van Beroep kan bepalen dat elektronisch en per faxbericht
  ingediende stukken op papier worden nagezonden.

Deze regels zullen worden opgenomen in de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014.

Uitspraken